Ekologisk bekämpning

I första hand gäller det att försöka hålla jorden så frisk som möjligt och detta gör du bland annat genom växelbruk. Låt dina grönsaker byta plats i kökslandet så minskar risken för växtsjukdomar.

Weibulls - Feromonfälla

Sedan är det givetvis viktigt att plantera friska växter, var noga med kvaliteten när du köper nya plantor. Friska, väletablerade plantor har bra skydd mot sjukdomar och skadeinsekter.

Kökslandet kan du täcka med fiberduk som skydd mot insekter, men även mot frost och stark sol.

Ogräs rensar du mekaniskt, enträgen vinner. Fröogräs ska du ta bort innan de hinner sätta frö och rotogräs tröttar du ut genom att hela tiden rensa bort nya skott. Undvik även öppen mark där ogräset lätt etablerar sig.

Nyttogörare

Alla insekter i trädgården är inte av ondo, de hjälper till med pollineringen och en del gör nytta i kampen mot skadeinsekter. Att till exempel ställa en uppochnervänd kruka i trädgården är ett enkelt sätt att skapa en miljö där dina små medhjälpare trivs.

Nyckelpigor äter bladlöss. Jordlöpare, tvestjärtar och näbbskinnbaggar är andra nyttodjur som äter lite av varje, bland annat fjärils- och stekellarver, stritar och andra insekter.

Vill du få koll på vad som flyger runt i växthuset kan du sätta upp gula klistriga skivor så kan du studera inkräktarna närmare.

Feromonfällor

Bekämpning med doftsubstanser.

Doftsubstanser som insektshonor avger för att locka till sig hanar inför parningen kallas för sexualferomoner. Varje insektsart har sin egen, helt unika blandning av substanser.

Weibulls feromonfällor är klisterfällor laddade med ett syntetiskt framställt feromonbete.

En stor fördel är att rovinsekter och parasiter inte påverkas. På så sätt säkras denna viktiga och naturliga kontroll av olika skadeinsektsarter. Det är dessutom i det närmsta omöjligt för insekterna att bli resistenta mot den då det skulle krävas att de utvecklar resistens mot det egna sexualferomonet.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020