4223_ronnbarsmalfalla_web.jpg

Weibulls Feromonfälla - Rönnbärsmal

4224_plommonfalla_20200630_framsida.jpg

Weibulls Feromonfälla plommonvecklare

Weibulls Feromonfälla Äppelvecklare

Weibulls Äppelvecklarfälla är en effektiv lösning för att övervaka och kontrollera Äppelvecklare, ett skadedjur som kan skada dina äppelträd. Fällan använder ett specifikt doftämne för att locka till sig hanar, vilket hjälper till att skydda dina träd.
129,95 kr
Tillgänglighet: I lager
SKU
4225

Weibulls Äppelvecklarfälla är en utmärkt lösning för att kontrollera och övervaka Äppelvecklare (Cydia pomonella), ett skadedjur som kan orsaka betydande skador på dina äppelträd. Fällan använder ett specifikt doftämne - äppelvecklarhonans sexualferomon, som lockar hanarna under parningssäsongen.

Varje förpackning innehåller ett deltahus, fyra limskivor och fyra feromonkapslar. Deltahuset fungerar som själva fällan, medan limskivorna och feromonkapslarna agerar som lockbete för insekterna. Äppelvecklarfällan ger en pålitlig indikation på närvaron av äppelvecklare, vilket är avgörande för att skydda dina äppelträd. Dock är det viktigt att komplettera med andra åtgärder för att bekämpa larverna som orsakar skadorna på äpplena.

I äppelodlingar kan det också finnas Rönnbärsmal, så det kan vara en bra idé att ha fällor för båda skadedjuren. Rönnbärsmalslarver gör gångar i hela fruktköttet, medan äppelvecklarlarver främst skadar kärnhuset i äpplet.

Förpackningen fungerar som fällans stomme, så följ instruktionerna på förpackningen noggrant för montering. Limskiva och kapsel bör bytas var tredje till fjärde vecka för att säkerställa kontinuerlig övervakning av äppelvecklare under hela säsongen.

Weibulls Äppelvecklarfälla är ett utmärkt val för dig som vill skydda dina äppelträd från dessa skadliga insekter. Genom att använda denna fälla kan du vara säker på att dina äppelträd är skyddade mot dessa skadedjur.

  • Effektiv lösning för att övervaka och kontrollera Äppelvecklare
  • Använder specifikt doftämne för att locka till sig hanar
  • En del av en omfattande strategi för skadedjursbekämpning
  • Ger trygghet för skydd av dina äppelträd
Mer information
Artikel nr 4225