Rectangle 3 Created with Sketch.

Beskära rosor

Klipp ner rosorna på våren, när björkarna får musöron.

Beskära rosor

För tidig beskärning innebär en risk för frostskador, men vänta inte för länge då hinner rosen lägga kraft på att bilda blad som du sedan klipper bort.

Weibulls - Klätterros

Använd en vass och ren sekatör så att snittet blir rent och slätt. Vill du få en bred och yvig planta ska du klippa ovanför ett utåtpekande öga, bladknopp. Klipper du istället ovanför ett inåtpekande öga får du en smalare, mer upprätt växt. För att undvika att svampsjukdomar får fäste ska snittet gå snett, ungefär samma vinkel som knoppen, bort från knoppen så att vattnet rinner av.

Gallra bort svaga och döda grenar för att få in luft och ljus så att rosen håller sig frisk och blommar bättre. Grenen klipps ned till frisk ved, vilket du ser på att den är vit inuti. Är du osäker, ta en bit i taget av grenen. Avlägsna även korsande grenar då det är viktigt att varje gren har gott om utrymme att växa på.

Ta bort vildskott som kommer fram nedanför förädlingsstället. Du känner igen dem på att de har rikligt med taggar och annorlunda blad. Ryck bort dem eller klipp bort dem så nära stammen det går.

Rabattrosor blommar på årsskott, de skott som växer fram under sommaren, och ska klippas ner ganska hårt för att förbli buskiga och låga. Växer de för högt blir de lätt kala nertill.

Klätterrosor och buskrosor beskärs lätt.

Rectangle 3 Created with Sketch.