Rosen är en av våra mest älskade trädgårdsväxter. För att den ska hålla sig frisk och blomstra vackert år efter år är beskärning en nödvändighet. Men det är inte bara en fråga om att klippa till slumpmässigt - för att beskärningen ska ge det önskade resultatet krävs en viss kunskap. Här är några tips om hur man beskär rosor på bästa sätt.

Weibulls - Klätterros

 

När ska man beskära rosor?

Rosen kan beskäras både på hösten och våren. Om man beskär på hösten ska det göras efter den första frosten, och om man beskär på våren ska det göras innan rosen börjar knoppa. En tumregel är att man kan börja beskära när de första snödropparna tittar fram.

Vad ska man tänka på vid beskärning av rosor?

För tidig beskärning innebär en risk för frostskador, men vänta inte för länge då hinner rosen lägga kraft på att bilda blad som du sedan klipper bort. Använd en vass och ren sekatör så att snittet blir rent och slätt. Vill du få en bred och yvig planta ska du klippa ovanför ett utåtpekande öga, bladknopp. Klipper du istället ovanför ett inåtpekande öga får du en smalare, mer upprätt växt. För att undvika att svampsjukdomar får fäste ska snittet gå snett, ungefär samma vinkel som knoppen, bort från knoppen så att vattnet rinner av.

Gallring av grenar

Gallra bort svaga och döda grenar för att få in luft och ljus så att rosen håller sig frisk och blommar bättre. Grenen klipps ned till frisk ved, vilket du ser på att den är vit inuti. Är du osäker, ta en bit i taget av grenen. Avlägsna även korsande grenar då det är viktigt att varje gren har gott om utrymme att växa på.

Borttagning av vildskott

Ta bort vildskott som kommer fram nedanför förädlingsstället. Du känner igen dem på att de har rikligt med taggar och annorlunda blad. Ryck bort dem eller klipp bort dem så nära stammen det går.

Beskärning av rabattrosor

Rabattrosor blommar på årsskott, de skott som växer fram under sommaren, och ska klippas ner ganska hårt för att förbli buskiga och låga. Växer de för högt blir de lätt kala nertill.

Beskärning av klätterrosor och buskrosor

Klätterrosor och buskrosor beskärs lätt. Man tar bort de döda grenarna och de grenar som växer inåt. Om man vill kan man klippa ner dem något för att få en tätare växt.

Beskärning av rosor kan tyckas vara en svår uppgift, men med rätt kunskap och verktyg kan det vara en enkel process. Att beskära dina rosor på rätt sätt hjälper till att hålla dem friska och ger dem möjlighet att blomma vackert varje säsong. Kom ihåg att alltid klippa ovanför utåtpekande ögon, ta bort döda och sjuka grenar och gallra bort svaga grenar för att få en vacker och frisk ros. 

Stort lycka till!