Rectangle 3 Created with Sketch.

Maskrosor

Sallad på maskrosblad, kaffe av maskrosrot, maskrosvin, maskroste...

Maskrosor

Maskrosen är vitaminrik och har haft många användningsområden genom åren. Men uppskattningen av maskrosor har tydligt minskat. Om vi bortser från att många inte uppskattar maskrosor ur en estetiskt synvinkel så är det största problemet med maskrosor i gräsmattan att de skymmer ljuset för gräset då bladen ligger platt efter marken.

Eftersom maskrosor sprider sig med frö måste du rycka upp dem tidigt, innan de går i blom, för att hindra dem från att sprida sig. För dig som inte vill ligga på knä och rycka maskrosor finns det både verktyg och bekämpningsmedel som gör arbetet smidigare. Ska du använda medel är den bästa tidpunkten när maskrosens knoppar börjar synas i rosetten. Då är dygnstemperaturen tillräckligt hög för att ogräsmedlet ska verka.

Förebygg fortsatt etablering av maskrosor i gräsmattan med bevattning och ett bra gödselprogram så blir den blir stark och kan konkurrera ut maskrosorna. Se artikeln om Normalt underhåll.

Rectangle 3 Created with Sketch.