Helrenovering gräsmatta

Helrenovering av gräsmattan är en process som innebär att ta bort alla befintliga växter och förbereda marken allt för att plantera nya gräsfrö. Önskar du en frisk och tät gräsmatta är det en investering som lönar sig på långsikt. 

Varför helrenovering av gräsmatta?

Det finns flera skäl till att man kan behöva göra en helrenovering av sin gräsmatta, till exempel om den är skadad av sjukdomar, skadedjur eller om den har blivit för tät eller för gles. En annan orsak kan vara att man vill ändra formen på gräsmattan eller att man vill lägga till eller ta bort delar av den. För att genomföra en helrenovering behöver man först och främst ta bort alla befintliga växter, inklusive gräs, ogräs och jord. Detta görs bäst med en kultivator eller en skotare. Efter det bör man lägga till ny jord och komposterat material för att främja tillväxten hos de nya växterna.

Genomför under regniga perioder

När marken är förberedd kan man börja plantera nya gräsfrö. Detta görs bäst i samband med en regnig period så att fröna kan vattnas in naturligt. Man bör också undvik att gå på gräsmattan under den här tiden för att inte skada de nya växterna. Efter planteringen är det viktigt att hålla gräsmattan vattnad för att fröna ska växa ordentligt. Det är också en god idé att mata gräsmattan regelbundet för att främja tillväxten och hålla den frisk.

En välvärd investering på långsikt

En helrenovering av gräsmattan tar tid och kräver en del arbete, men resultatet blir en frisk och tät gräsmatta som är en fröjd för ögat. Det är en investering som lönar sig på lång sikt och som kommer att tillföra liv och glädje till trädgården.

 

Steg att genomföra vid helrenovering av gräsmatta:

 1. Klipp ner gräset så lågt det går.
 2. Samla ihop allt klipp och lägg på komposten.
 3. Hyr en jordfräs och fräs upp gräsmattan i flera olika riktningar.
 4. Låt tuvorna torka ut och fräs en gång till.
 5. Om du har stora problem med att vatten blir stående länge i gräsmattan bör du lägga dräneringsrör, diken eller dränerande skikt av sten.
 6. Lägg på matjord. Bra gräsmattejord innehåller max 5-7% lerhalt.
 7. Jämna till och packa jorden noggrant. En lagom packning av ytan är när man inte sjunker ner mer än max 1 centimeter när man går på ytan.
 8. Arbeta ned gödsel i samband med den slutliga finkrattningen.
 9. Mylla ner fröet grunt med hjälp av till exempel en lövräfsa.
 10. Gallervälta avslutningsvis så att fröna får bra kontakt med jorden. På mindre ytor kan du klara detta med hjälp av avigsidan på en kratta.
 11. Vattna lite, men ofta för att hålla den nysådda ytan fuktig. Överbevattning göra att fröna flyter omkring och lätt klumpar ihop sig. Fortsätt vattna så att de olika grässorterna hinner börja gro.
 12. Avvakta med klippning tills att gräset är 6 cm högt. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd per gång.
 13. Om ogräset vill ta överhand vid ett tidigt skede så kan du klippa ner det så det inte täcker gräset.
 14. Gödsla igen efter ca 6 veckor med gräsmattegödsel.

 

Lycka till! 

 

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020