Så gräsmatta

Så gräs i varm jord

På hösten har jorden haft hela våren och sommaren på sig att värmas upp och håller en stabil och hög temperatur. Den varma jorden ger mycket goda förutsättningar för gräsfrö att gro och du kan räkna med en snabb groning och etablering av din nya gräsmatta. Slutet av augusti och hela september är den optimala tiden för att så gräs om du bor i Mellansverige eller söderöver. Längre norrut är augusti bäst då september kan börja bli för kall.

 

 

Anlägg ny gräsmatta vid hög luftfuktighet

På hösten är solen inte lika stark som under vår och sommar men ger fortfarande god värme. Det gör jorden fuktigare och luften håller högre luftfuktighet. Gräsfröet etablerar sig bättre i fuktig jord och den fuktiga luften producerar mycket dagg som ger naturlig och försiktig vattning åt den groende gräsplantan.

 

Så gräsmatta på hösten och vinn mot ogräset

Höstsådd av gräs har många fördelar. En ytterligare hjälpande hand får du genom mindre konkurrens av ogräs, eftersom ogräs har starkast tillväxt under vår och sommar. Det gör att du får en jämnare etablering av gräset, bara det är en god anledning till att så ny gräsmatta på hösten.

 

Köp gräsfrö

 

 

 

Försiktig vattning av nysått gräs

Vattningen är mycket viktig för din grässådd. När du sår gräs på hösten får du god hjälp av naturligt fuktig jord och luft, och bara den dagg som bildas kan ordna en stor del av vattningen som krävs för att gräset ska gro.

Vattna området där din nya gräsmatta ska ta plats innan sådden för att jorden ska vara extra fuktig. Efter sådd vill du hålla ytan fuktig, men aldrig blöt. Håll ett öga på sådden och vattna hellre lite många gånger än mycket på en gång. Om du övervattnar kommer gräsfröna att klumpa ihop sig och flyta omkring på vattnet, vilket gör att gräsfröet tappar kontakt med jorden och groning försvåras.

När din gräsmatta vuxit upp gäller det motsatta med vattningen. Få tillfällen och mycket på en gång, allt för att vattnet ska sippra ned till plantans rötter. Vattna gärna på kvällen när solen inte är lika varm eller till och med gått ned så att vattnet går ned i mattan istället för att avdunsta.

När vi arbetar med naturen gör den stora delar av arbetet! Vi spar vatten, gräset gror och etablerar sig snabbare och vi får en jämn och fin etablering av gräset.

 

Välj rätt gräsfrö och lyckas med din gräsmatta

Visste du att det finns många olika sorters gräsfrö och gräsfröblandningar? Weibulls fröblandningar innehåller kvalitetsfrö från svenska bönder och är framtagna för att tåla vårt nordiska klimat. För att få fram olika kvaliteter i en gräsfröblandning, som till exempel ett gräs som tål kyla bättre, eller ett som växer bra trots att det får väldigt lite sol, eller en fröblandning som ger en tätare gräsmatta, blandas olika typer av grässorter. Därför är det bra om du ser efter hur det ser ut där din gräsmatta ska ta plats. Och också funderar på hur den ska användas. Vissa grässorter är mer slitstarka än andra och klarar både fotbollsmatcher och sommarens alla festligheter. Här får du koll på hur du kan välja rätt gräs.

 

Köp gräsfrö

 

Är du ute efter en gräsmatta som etablerar sig snabbt? Eller har du utmaningar med skuggiga partier i din trädgård? Kanske är det den allra grönaste gräsmattan som lockar?

I Weibulls grässortiment erbjuds en bred variation av fröblandningar. Välj ett gräsfrö som passar dina förutsättningar och så ett gräs som skapar den bästa gräsmattan i just din trädgård.

 

Köp gräsfrö

 

Att så gräs på våren

När du inte kan välja hösten för din sådd är det bra att ha ordning på dina förutsättningar för en bra etablering av din gräsmatta. På våren kan groningen ta längre tid jämfört med hösten för att jordtemperaturen är lägre, du startar med torr jord, får mindre hjälp av naturlig bevattning och luftfuktighet, ogräset frodas som bäst under vår och sommar och solen är stark. Du behöver därför arbeta mer aktivt med din sådd då du inte har samma hjälp av naturen.

 

Tänk på att temperaturen bör vara över 10 grader när du sår gräs.

Det är alltid mer prisvärt att så gräs jämfört med att rulla ut färdig gräsmatta. Oavsett vilket sätt du väljer så är en av de viktigaste faktorerna att göra ett bra förarbete med underlaget.

Gräsfrön gror efter ungefär 2-4 veckor.

 

Så gräs - gör så här: 

 1. Se till att jordytan är plan och ogräsfri.
 2. Grundgödsla om jorden är mager.
 3. Vattna området ordentligt.
 4. Välj en vindstilla dag för din grässådd. Fröna är lätta och kan lätt sticka iväg i vinden.
 5. Sprid gräsfröna jämnt över ytan för hand eller med hjälp av en såvagn. Dela upp fröna i två lika stora delar. Så hälften jämnt över hela ytan i en riktning. Börja sedan från motsatt håll och så resten av gräset.
 6. Mylla ned fröna med en gallervälta så att fröna får bra kontakt med jorden. På mindre ytor kan du klara detta med hjälp av avigsidan på en kratta.
 7. Låt daggen sköta bevattningen om möjligt. Om det inte räcker, vattna lite, men ofta för att hålla den nysådda ytan fuktig. Övervattning gör att fröna flyter omkring och lätt klumpar ihop sig.
 8. När gräset grott är det inte längre lika viktigt med den försiktiga vattningen. Fortsätt att vattna men övervattna inte.
 9. Avvakta med klippning tills att gräset är 6 cm högt. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd per gång.
 10. Om ogräset vill ta överhand vid ett tidigt skede kan du klippa ner det så det inte täcker gräset.
 11. Gödsla gräsmattan igen efter ca 6 veckor med gräsmattegödsel.
 12. Stödså din gräsmatta  varje år för en tät och grön gräsmatta.

 

Köp gräsfrö