Gödsla ekologiskt

Den längre upptagningstiden för näringen i naturgödsel gör att det alltid är positivt att bruka ner gödseln i samband med grävning på höst och vår. Vid gödsling på hösten riskerar du dock att det "läcker" lite näring under vinterhalvåret. Naturgödsel är speciellt bra till växter med "lång växtperiod" till exempel perenner, bär och bärbuskar.

Har du egen kompost är det ett bra alternativ till alla former av naturgödsel. Se till att lära känna din kompost så att du doserar rätt.

Hönsgödsel kan fungera även om den sprids ovan mark. Blöter du upp den ger den ännu snabbare effekt. I Weibulls sortiment finns även flera KRAV-godkända alternativ som går bra att sprida.

Näringens betydelse för växten

Kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) är näringsämnen som de flesta växter behöver i stor mängd.

Kväve gynnar klorofyllbildning (det som ger växten grön färg) samt ökar proteinbildningen i växten.

Fosfor ger växten god rotutveckling och blomning (viktigt för bär och bärbuskar).

Kalium ger växten god vinterhärdighet.

Växterna behöver också många andra näringsämnen som finns i lämplig mängd i trädgårdsanpassade NPK gödselmedel och naturgödselmedel.

Vilka näringsämnen finns i Weibulls KRAV-märkta sortiment?

  • Rika, som är flytande, biologisk växtnäring för blommor och grönsaker och innehåller kväve (N), fosfor(P) och kalium(K).
  • Grönsaksgödsel, som är baserat enbart på vegetabiliska produkter. Innehåller kväve (N), fosfor(P) och kalium(K) och är ett bra alternativ om man inte vill använda hönsgödsel.
  • Benmjöl som innehåller kväve (N) och fosfor(P).
  • Blodmjöl som innehåller kväve (N).
Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020