KRAV-märkt

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för främst mat och dryck. Den är uppbyggd på en ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAVs regler inkluderar EUs regler för ekologisk produktion i sin helhet, men är på många delar strängare samt omfattar fler områden än EU-lagstiftningen. KRAV-certifierade producenter och importörer kontrolleras genom årliga revisioner av oberoende och ackrediterade certifieringsföretag.

Ansvar för hela kedjan

El från förnybara källor och efterlevnad av lagstiftning inom arbetsmiljö och arbetsvillkor är några exempel på där KRAVs regler sträcker sig längre än EUs regler för ekologiskt produktion. Som KRAV-producent krävs att man tar ansvar för varans hela kedja och uppfyller såväl allmänna regler för verksamheten som specifika för det aktuella produktområdet.

Pågående utvecklingsarbete

Våra KRAV-märkta fröer kommer från ekologisk fröförädling och kontrolleras i flera led. För att den som väljer att odla ekologiskt ska ha samma möjligheter som andra utökar vi ständigt vårt sortiment av KRAV-märkta fröer. För jordar och gödsel finns särskilda regler inom KRAV och ekologisk produktion, vad gäller till exempel tillåtna råvaror och produktionsmetoder. KRAV-pilen på våra jord- och gödselprodukter visar att dessa produkter är godkända att använda i ekologisk och KRAV-märkt odling.

För att få en produkt KRAV-godkänd måste vi redovisa ett antal punkter.

- Varifrån råvarorna kommer
- Hur råvaror och produkter produceras
- Tillstånd för produktionen
- Recept och analyser för produkterna

Viktigt är även att man inte använder bekämpningsmedel, att naturgödseln kommer från gårdar med godkänd djurhållning och att hela produktionsprocessen kan kontrolleras.

När vi fått allt detta godkänt kan vi producera produkter till våra kunder, som då vet att till exempel gödseln kommer från gårdar där djuren hanteras enligt KRAVs regler och att vår torvproduktion är godkänd av myndigheterna.