Rectangle 3 Created with Sketch.

KRAV-märkt

KRAV-godkända produkter? Vad innebär det?

KRAV-märkt

För att få en produkt KRAV-godkänd måste vi redovisa ett antal punkter.

Weibulls KRAV-produkter är godkända för ekologisk odling.

- Varifrån råvarorna kommer
- Hur råvaror och produkter produceras
- Tillstånd för produktionen
- Recept och analyser för produkterna

Viktigt är även att man inte använder bekämpningsmedel, att naturgödseln kommer från gårdar med godkänd djurhållning och att hela produktionsprocessen kan kontrolleras.

När vi fått allt detta godkänt kan vi producera produkter till våra kunder, som då vet att till exempel gödseln kommer från gårdar där djuren hanteras enligt KRAVs regler och att vår torvproduktion är godkänd av myndigheterna.

Rectangle 3 Created with Sketch.