Genom att täcka planteringar med täckbark eller barkmull får du ett skydd mot ogräs och uttorkning och minskar därmed behovet av att rensa och vattna.

För att få bästa resultat av din marktäckning bör du först rensa bort ogräs och jämna till ytan. Lägg alltid ut täckmaterialet när planteringen är klar för att undvika att jord blandas in i täckningen.