Gödsla trädgården

Det är viktigt att alltid vattna i samband med gödsling eftersom det är med vattnets hjälp som gödslet löses upp i jorden och transporteras ner till växtens rötter.

Gödsla inte för tidigt på säsongen, vänta tills värmen och ljuset återvänder och växterna börjar spira igen och har möjlighet att ta upp näringen direkt vid gödsling.

Följ alltid anvisningarna på förpackningen för att undvika överdosering som riskerar att bränna växten eller lakas ur i jorden och grundvattnet. Det bästa är att ge en liten giva regelbundet.

Under högsäsong behövs kväve som gynnar tillväxten. Men när hösten närmar sig är det bättre med ett gödselmedel utan kväve då växten ska förbereda sig för vintervilan.

Fruktträd

Nyplanterade fruktträd behöver mer näring än etablerade träd. Mylla ner en giva gödsel ytligt i jorden på våren

Kökslandet

I kökslandet väljer många att använda kogödsel, naturgödsel, grönsaksgödsel eller hönsgödsel. Mylla ner gödslet i grönsakslandet cirka två veckor innan sådd så hinner näringsämnena sjunka ner i jorden och bli tillgänglig för plantornas rötter när de växer till sig.

Grönsaker som squash, pumpa, purjolök, kålväxter och gurka har höga näringskrav och behöver en extra giva kväverikt gödsel två gånger under högsommaren.

Baljväxter mår bra av lite extra gödsel i början av tillväxten. Därefter kan de med hjälp av jordens mikroorganismer ta tillvara på kväve i luften. De blir därmed självgödslande och lämnar efter sig en näringsrik jord.

Gräsmattan

Gödsla gräsmattan i början av säsongen när gräsmattan torkat upp. Det tillför ny näring och hjälper gräsmattan att snabbt återhämta sig efter vintern. Gödsla en gång till under försommaren när gräsets tillväxt är som störst.

Blomsterlök

Benmjöl är ett långtidsverkande och organiskt gödselmedel som är bra till perenner, bärbuskar och fruktträd. Blanda gärna ner lite benmjöl i jorden vid lökplantering. Vid plantering av höstlök ger det lökarna de bästa förutsättningarna att klara vinterkylan och gör dem mindre känsliga för svampangrepp och andra sjukdomar.

Gödsla trädgården

 • Trädgårdsgödsel
  Ett välbalanserat, klorfritt fullgödselmedel för de flesta växter i trädgården.

 • Till kökslandet
  Välj gärna någon av Weibulls KRAV-märkta gödsel som grönsaksgödsel eller kogödsel.

 • Till gräsmattan
  Långtidsverkande gräsmattegödsel som innehåller tre olika former av kväve, som ger snabb och långvarig verkan.

 • Plantera blomsterlök
  Använd benmjöl vid plantering av höstlök, det ger lökarna de bästa förutsättningarna att klara vinterkylan.

 

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020