Gödsla ekologiskt

Många växter behöver regelbundet tillskott av näring för att få en bra tillväxt och blomma eller ge frukt.

Weibulls - Stångvaxböna, Neckargold

Oavsett om du väljer en mineralgödsel eller ekologisk gödsling är det viktigt att inte överdosera. Gödsla bara under växternas tillväxtperiod för att vara säker på att kvävet tas upp av växterna istället för att lakas ur i grundvattnet.

Naturgödsel

Naturgödsel innehåller näring som är bunden i mullmedlet, vilket gör att det har en långtidsverkande effekt. För att växterna ska kunna tillgodogöra sig näringen på bästa sätt ska du mylla ner gödslet i jorden. Bäst effekt har det till växter med lång växtperiod som perenner, bär och bärbuskar.

Det mullmedel som finns i naturgödsel gynnar ett rikt mikroliv vilket gör att jorden får en bra struktur där rötterna får bättre tillgång till vatten och syre.

Hönsgödsel

Hönsgödsel är ett organiskt gödselmedel med hög kvävehalt som får bäst effekt om du myllar ner det i jorden eller löser upp det i vatten.

Kogödsel

Kogödsel är lämpligt till grönsaker och myllas ner i grönsakslandet två veckor innan sådd. Näringskrävande grönsaker som gurka, squash, pumpa, purjolök och tomater ger du en extra giva två gånger till under högsommaren. Vid den tiden är det enklare att använda hönsgödsel som löses upp i vatten och vattnas ut.

Baljväxter

Sår du baljväxter är det bra att ge dem lite extra gödsel i början av tillväxten. Därefter är de självförsörjande då de med hjälp av jordens mikroorganismer tar tillvara på kväve i luften. Efter sig lämnar de en näringsrik jord med bra struktur och mikroliv.

Gräsklipp

Färskt gräsklipp ersätter både grundgödsling och övergödsling av ditt grönsaksland. Lägg på cirka fem centimeter gräsklipp på jorden när grönsakerna kommit upp en bit så att du kan bädda klippet runt om dem. När gräset förmultnar släpper det ifrån sig kväve och näring till jorden.

Nässlor

Lägg nässlor i vatten och låt det dra i ungefär en veckas tid. Späd sedan ut med mer vatten, rätt stryka får du när vattnet ser ut som svagt te.

Kompost

I en kompost kan du samla gräsklipp, blast, löv och annat organiskt material från trädgården tillsammans med matavfall. Den biologiska process som sker i komposten kallas för förmultning. Det ger ett material som är rikt på näring och mikroliv och därmed ett mycket bra jordförbättringsmedel.

Gröngödsling

Med gröngödsling odlar du växter enbart för deras förmåga att förbättra jordens struktur och näringsinnehåll till fördel för efterföljande odlingar. Detta är speciellt bra på magra sandjordar.

Weibulls gröngödslingsblandning är en väl avvägd mix av kvävefixerande och mullgivande arter som honungsört, blodklöver och jordklöver.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020