Rectangle 3 Created with Sketch.

Lättskött trädgård

Låt inte det praktiska hindra dina visioner, ta det bara ett steg i taget.

Lättskött trädgård

Ett fåtal välskötta växter ger mer glädje än en trädgård full av krav och måsten som du inte hinner med.

Weibulls - Rosa Dahlia
Weibulls - Pelargon
Weibulls - Kryddodling

Färre sorter

Om din tid eller kunskap är begränsad kan det vara en fördel att välja färre växtsorter. Det ger mindre skötsel och du lär dig snabbt vad de behöver. Komplettera sedan efterhand med nya sorter om din kunskap, intresse och tid ökar.

Rätt sorter

En stor förutsättning för att skapa en lättskött trädgård är att plantera rätt sorts växter. Välj sorter efter vilken typ av jord du har i din trädgård, till exempel lerig eller sandig, och som trivs i det läge du tänkt plantera dem, sol eller skugga. Rätt växt på rätt plats ger mindre skötsel.

Där du är

Anlägg dina planteringar i den del av trädgården som du helst vistas i så är chansen större att du ägnar lite extra tid på skötseln. I de delar av trädgården som ligger mer avsides är det i detta sammanhang bättre att välja lättskötta växter som fyller ut, till exempel några lättskötta buskar kombinerat med några storbladiga perenner och marktäckare.

Håll ogräs borta

Om ogräs får fäste i din trädgård kan du spendera många timmar med att rensa. Ju tätare plantering desto mindre plats finns det för ogräs. Det är också bra att börja rensa tidigt på säsongen för att slippa stora mängder längre fram. Planteringar i krukor är också ett sätt att undvika ogräs.

Blommande växter kräver generellt sett mer tillsyn än gröna växter.

Snygg kant på gräsmattan

Vill du slippa spendera tid på att rensa och klippa kanten mellan rabatt och gräsmatta kan du plantera mellanhöga växter som hänger över kanten och därmed täcker den och bildar en naturlig övergång till rabatten.

Rectangle 3 Created with Sketch.