Lättskött trädgård

Att ha en trädgård kan vara en fantastisk källa till glädje och avkoppling, men det kan också vara en källa till stress och frustration om du känner dig överväldigad av skötselkraven. Lyckligtvis finns det sätt att skapa en lättskött trädgård som ger mer njutning och mindre arbete. Nedan följer några tips som kan hjälpa dig att skapa din drömträdgård utan att behöva lägga ner alltför mycket tid och energi.

Färre sorter ger mindre skötsel

Att välja färre sorter av växter kan ge en mer lättskött trädgård. När du begränsar antalet sorter kan du lättare lära dig vad varje växt behöver och ge dem den vård de förtjänar. Dessutom kommer en mindre mängd växter att minska behovet av bevattning och gödsling. Om du vill införa fler sorter i framtiden kan du göra det gradvis när du har lärt dig mer om skötseln och har mer tid att ägna åt trädgården.

Weibulls - Rosa Dahlia

Välj rätt sorter för ditt område

Att välja rätt sorter av växter är också en viktig faktor för att skapa en lättskött trädgård. Det är viktigt att välja växter som trivs i din trädgårds typ av jord och växtplats. Vissa växter trivs bättre i sandjord, medan andra trivs bättre i lerjord. Vissa sorter av växter gillar också direkt solljus, medan andra trivs bättre i skugga. Om du väljer växter som passar din trädgårdens naturliga förutsättningar, kommer de att kräva mindre skötsel och kommer att trivas bättre.

Placera växterna där du är mest

Att plantera växterna i den del av trädgården där du oftast vistas kan göra det lättare att ta hand om dem. Om du har en favoritplats i trädgården där du brukar sitta eller läsa, se till att placera några av dina favoritväxter där. Detta gör det enklare att övervaka dem och ta hand om eventuella problem som kan uppstå.


Weibulls - Pelargon

Håll ogräset borta

Ett annat sätt att göra trädgården mer lättskött är att hålla ogräset borta. Ogräs kan snabbt ta över en trädgård om du inte håller det i schack. Genom att plantera tätt kan du minska mängden ogräs eftersom det blir svårare för ogräset att tränga sig igenom. Det är också viktigt att rensa ogräset regelbundet och i tidigt skede för att förhindra att det sprider sig. Att plantera i krukor kan också minska mängden ogräs eftersom det hindrar ogräset från att sprida sig.

Weibulls - Kryddodling

Blommande växter kräver mer tillsyn

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att blommande växter generellt sett kräver mer tillsyn än gröna växter. Det är viktigt att regelbundet ta hand om blommande växter för att de ska fortsätta att blomma och må bra. Genom att välja växter som kräver mindre skötsel kan du skapa en trädgård som ger dig glädje utan att ta upp för mycket av din tid och energi.

Snygg kant på gräsmattan

Vill du slippa spendera tid på att rensa och klippa kanten mellan rabatt och gräsmatta kan du plantera mellanhöga växter som hänger över kanten och därmed täcker den och bildar en naturlig övergång till rabatten.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020