Köksträdgård

När jorden torkat upp så mycket att den reder sig och inte klibbar fast vid spaden när du gräver är det dags att börja förbereda kökslandet för kommande säsong. Jordförbättra för att höja näringen i jorden genom att blanda ner kogödsel eller hönsgödsel. Är jorden kompakt kan du även tillföra kompost och barkmull för att ge en bättre struktur. Avsluta med att kratta ytan så att den blir jämn.

Skapa din egen köksträdgård

  1. Mylla ner ko- eller hönsgödsel på våren när jorden torkat upp för att tillföra ny näring. 
  2. Luckra upp med barkmull för att ge jorden bättre struktur.
  3. Kratta ytan jämn.
  4. Hitta dina egna favoriter och direktså när jordens temperatur är över fem grader

Tidiga sorter kan du så när jordens temperatur är över fem grader. Använd en jordtermometer om du är osäker. Bönor och ärtor ska du inte så innan jorden är 10 grader varm.

När säsongen är slut

Höstgräv i din köksträdgård innan frosten kommer för att luckra upp jorden som packats ihop under odlingssäsongen. En kompakt jord gör det svårt för syre och vatten att tränga ner. Detta är särskilt viktigt om du har en tung, lerig jord. Sandjordar kan grävas och jordförbättras på våren.

Du ska endast vända den övre delen av jorden, den så kallade matjorden. Jordlagret under är alven som är ljusare och ganska hård. När du höstgräver vänder du ner rester från skörden som tillför näring till jorden när de förmultnar. Jordklumparna vänds upp på ytan och kommer sprängas sönder av frosten vilket skapar en förbättrad struktur till nästa säsong.

Passa på att förbättra jordens struktur genom att vända ner kompost, barkmull eller torv när du gräver. En bonus vid höstgrävning är att du vänder ner ljusgroende fröogräs och lättare kommer åt att rensa bort rotogräs.

När grönsakslandet är tomt kan du täcka ytorna med organiskt material som gräsklipp, halm eller löv. Du kan även lägga på tång som legat på land ett tag och blivit av med saltet. Låt det sedan ligga kvar i grönsakslandet hela vintern, så att maskar och mikroorganismer kan omvandla det till fin mull som förbättrar jorden.

För eller emot höstgrävning?

Det finns olika åsikter kring nyttan av höstgrävning men oavsett vilken sida du står på finns en gemensam nämnare; lerjord inte bör lämnas oarbetad efter skörden då det ger en näringsfattig jord till nästa odlingssäsong.

Ett alternativ till höstgrävning är täckodling.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020