Att så på friland kräver att jorden är tillräckligt varm, minst 5 grader. Då kan du direktså frö utomhus direkt på den plats de ska växa.

Bönor och ärtor bör inte sås innan jordtemperaturen är minst 10 grader.

Såhär odlar du på friland:

 1. Gödsla jorden innan sådd.
 2. Läs på fröpåsen om lämpligt avstånd mellan frö respektive rader.
 3. Märk raderna med fröetiketter - minnet kan svika.
 4. Vattna efter sådd. Använd en vattenkanna med spridare.
 5. Ge sådden extra skydd genom att täcka den med fiberduk.


Tips!

Vid direktsådd ligger fröna nära ytan och är därför känsliga för uttorkning. Täck med fiberduk för att minska avdunstningen, och du får samtidigt ett bra skydd mot fröogräs, sniglar och ohyra.


Förbered jorden

Rensa bort eventuellt ogräs och mylla gärna ned kogödsel två veckor innan sådd. Förbered såbädden genom att jämna till den med en kratta och vattna med stril så att jorden blir lite fuktig.

Som du sår får du skörda

Täck med fiberduk för att ge tidiga sådder lite extra skydd mot kalla nätter.
Sår du allt på samma gång får du en kort skörd och det kan vara svårt att ta hand om allt.
Så därför med några veckors mellanrum så kommer du kunna skörda under hela säsongen.
En del frön är känsligare än andra, jorden kan vara för kall, blöt eller torr.
Sår du i omgångar vid olika tidpunkter minskar du risken för att skörden uteblir helt.
Så i rader så blir det lättare att skilja dina plantor från ogräset.
Markera ut raka linjer med hjälp av två pinnar och ett snöre.
Du kan också välja bredsådd, det vill säga att du sprider ut fröna på en yta.
Vid bredsådd blir det svårare att skilja ogräs från de små spirande plantorna, och eftersom ogräs etablerar sig snabbt kan de lätt ta överhanden.


Rätt sort i rätt zon

Bor du i en tuffare odlingszon bör du välja sorter som är härdiga i vårt klimat för att vara säker på att lyckas. I södra Sverige är vädret lite mer förlåtande för mer känsliga sorter.


Tidiga sorter för direktsådd

 • Dill
 • Gräslök
 • Persilja
 • Rädisor
 • Sallat
 • Svartrot


Snigelmat

Tyvärr lockar små plantor till sig sniglar så gör ditt bästa för att skydda dem. Det finns självklart bekämpningsmedel och verktyg som hjälper dig i kampen mot sniglarna. Prova även att odla i en upphöjd odlingsbänk och krukor för att göra det svårare för sniglarna att komma åt din sådd.