Att odla i torvfri jord

Odling i torvfri jord har många fördelar jämfört med odling i vanlig torvbaserad jord. Eftersom den innehåller en högre andel återvunna råvaror, är den ett hållbart jordalternativ som hjälper till att ta tillvarata olika restflöden som annars skulle ha hamnat på deponi. Då den torvfria jorden i högre grad bygger på komposterat organiskt material, innehåller den ofta en större andel mikroorganismer. Dessa organismer hjälper växten med näringsupptaget över tid, mer likt den process som sker i naturligt bildade jordar. Det kan bidra till bättre tillväxt och en högre skörd.

Våra torvfria jordar

I nuläget har vi två helt torvfria jordar i vårt sortiment. Weibulls Torvfri Planteringsjord lanserades redan 2016 och vann då pris för Årets Trädgårdsprodukt. Våren 2023 välkomnade vi även Weibulls Torvfri Blomjord till vår torvfria jordfamilj.  

Den torvfria planteringsjorden används på samma sätt som vanlig planteringsjord och är lämpad för plantering av träd, buskar och rabattväxter i hela trädgården. Den passar även utmärkt för jordförbättring. Viktigt att tänka på är att den torvfria jorden torkar ut snabbare på ytan. Därför är det viktigt att inte bara känna på ytan av jorden, utan att känna på tyngden på odlingskärlet för att avgöra när det är dags att vattna. Annars finns en risk för överbevattning. Om jorden ska användas till frösådd eller plantering av sticklingar rekommenderar vi att den blandas ut med sand. 

Den torvfria blomjorden används på samma sätt som en vanlig blomjord och är lämplig till ny- och omplantering i krukor och blomlådor, både inomhus och utomhus. Blomjorden är lämplig till vanliga krukväxter med krav på neutralt pH-värde och kan även användas till större sticklingar. 

Utöver de helt torvfria jordarna har vi ett stort antal torvreducerade jordar i vårt jordsortiment. 

Vad innehåller den torvfria jorden?

Vi på Weibulls arbetar med förädling och återvinning av restprodukter från lokala verksamheter. Dessa restprodukter blir till återvunna råvaror som används i vår jordproduktion. Vi använder bland annat trädgårdsavfall och restprodukter från biogastillverkning samt cirkulära rester från skogs- och pappersindustrin. 

Biokompost 

I många av våra torvfria och torvreducerade jordar använder vi biokompost, som är en biprodukt från biogastillverkning. Komposten är en av de viktigaste komponenterna i torvfri jord. Komposten framställs av nedbrutna organiska material som mat- och trädgårdsavfall, jordbruksrester och gödsel från djur. Komposten tillför näring och fuktighet till jorden och förbättrar dess struktur samtidigt som den reglerar pH-värdet. Detta gör det möjligt för växterna att få den näring de behöver för att växa och må bra. 

Fibermull 

Fibermull är ett annat viktigt tillskott till torvfri jord. Fibermull består av komposterat fiberslam, som är en cirkulär restprodukt från skogs- och pappersindustrin. Den tillför struktur till jorden och hjälper till att hålla den fuktig. Fibermullens goda vattenhållande egenskaper förhindrar att växterna torkar ut och bidrar samtidigt till deras tillväxt och hälsa.  

Stenmjöl 

Stenmjöl är en biprodukt från krossning av berg och sten. Det innehåller kalcium, kalium och magnesium som tillför viktiga mineraler till den torvfria jorden. Dessa mineraler är gynnsamma för en mängd olika växter, inklusive frukt- och grönsaksodlingar. Stenmjölet har också en god förmåga att reglera dräneringen i jorden, vilket hjälper till att förebygga rotröta och andra svampsjukdomar. 

Grönkompost 

Grönkompost framställs genom kompostering av trädgårdsavfall. Grönkomposten består av komposterade trädgårdsrester som gräsklipp, löv och mindre grenar. Den blir ett välkommet mulltillskott som hjälper jorden hålla fukt och näring och bidrar med viktiga mikroorganismer som ger en levande jord. 

Barkmull 

Barkmull är ett homogent jordförbättringsmedel som består av nedbruten bark från gran och tall. Barkmullen kan användas direkt som jordförbättring av både leriga och sandiga jordar. Den används också som mulltillskott i färdiga jordar. Där bidrar den med en luftig struktur som motverkar att jorden blir kompakt och syrefattig samt hjälper torra jordar att hålla fukten bättre. 

Vårt torvreducerade jordsortiment 

Oavsett om du är nybörjare eller proffs rekommenderar vi dig varmt att testa torvfri eller torvreducerad jord! Det är ett enkelt sätt att göra en positiv skillnad för miljön och samtidigt säkerställa en hög skörd och friska växter. I vårt sortiment hittar du två helt torvfria jordar och ett flertal jordar där torvhalten är reducerad och delvis ersatt med cirkulära råvaror. 

Torvfri jord:

Torvreducerad jord: 

Författare: Pixie Kamfjord Karlsson
Senast uppdaterad: Maj 05, 2023