Torvfri jord

Torvfri och torvreducerad jord

I dagsläget erbjuder vi en helt torvfri jord i vårt sortiment, Weibulls Torvfri Jord, CO2-avtryck är 20% lägre jämfört med en helt torvbaserad jord. Den innehåller i princip bara cirkulära råvaror som kompost, fibermull, stenmjöl och renserigrus från skogsindustrin.

Torvreducerad jord

Utöver det har vi reducerat mängden torv i ett stort antal av våra övriga jordar, som exempelvis Weibulls Planteringsjord, Weibulls Trädgårdsjord samt Weibulls Krydd- och Grönsaksjord. I dessa jordar har torven helt eller delvis ersatts av trädgårdskompost och komposterade restmaterial från skogs- och pappersindustrin, som barkmull och fibermull.

Våra torvreducerade jordar:

Weibulls planteringsjord
Weibulls trädgårdsjord
Weibulls planteringsjord med biokol
Weibulls Krydd- och Grönsaksjord

Varför har man torv i jorden?

Torv har en oerhört bra förmåga att hålla fukt och näringsämnen, vilket gör den idealisk för odling. Den har också ett justerbart näringsinnehåll och pH-värde, vilket gör att den enkelt kan anpassas efter olika växters behov. Tack vare sina många positiva egenskaper är torven en viktig råvara för de flesta jordproducenter och utgör en huvudingrediens i flera av Weibulls jordar.

Än så länge finns inget annat material oss veterligen som har alla dessa egenskaper och därför helt skulle kunna ersätta torven. Närmast kommer kokosfiber, men kokosfiber anser vi inte är en hållbar ersättning då den måste fraktas från Sydostasien där den skördas från odlingar där vi inte har någon kontroll på vare sig odlingssystem eller arbetsförhållanden för arbetarna. Dessutom krävs stora mängder färskvatten för att processa kokosfibern till ett odlingsmedium.

Våra torvfria jordar:

Substral orkidéjord
Weibulls orkidéjord
Weibulls torvfri jord
Weibulls planteringsjord torvfri

Är torvfri jord lika bra som jord med torv?

Ja, rätt gödslad är den en fullgod ersättning till en torvjord. Den håller dock vatten lite mer än de flesta av våra torvprodukter, vilket gör att man med fördel kan vara lite försiktig med vattningen. Om den ska användas till nysådder rekommenderar vi att den blandas ut med sand eller perlite.

Vad är torv?

Torv är ett organiskt material som består av delvis förmultnade växtdelar. Torv bildas när växtmaterial bryts ned i en sur och syrefattig miljö. Torven återfinns idag som marklager i så kallade torvmossar, där torven skördas. För att kunna skörda torv behöver torvmossen dräneras, vilket sker genom dikning. Denna process ger upphov till utsläpp av växthusgaser. För att minimera de negativa effekterna skördar Weibulls torv endast på mossar som är utdikade sedan lång tid tillbaka, ofta upp mot 100 år. På dessa mossar pågår redan nedbrytningsprocessen och läckaget av växthusgaser. När torvmossen är färdigskördad efterbehandlar vi alltid området i syfte att gynna miljön och den biologiska mångfalden.