Torvfri jord

Nästan all jord som du köper i butik idag innehåller torv i någon mängd. Torv har en oerhört bra förmåga att hålla fukt och näringsämnen, vilket gör den idealisk för odling. Den har också ett justerbart näringsinnehåll och pH-värde, vilket gör att den enkelt kan anpassas efter olika växters behov. Tack vare sina många positiva egenskaper är torven en viktig råvara för de flesta jordproducenter och utgör en huvudingrediens även i flera av Weibulls jordar.  

Skördningen av torv ger dock upphov till utsläpp av växthusgaser, och därför arbetar vi aktivt med att försöka hitta ersättningsråvaror till torven. Vi strävar efter att, så långt det är möjligt, använda återvunna organiska material och råvaror från närregionen i våra jordprodukter.  

Torvfri och torvreducerad jord 

Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för att hushålla med jordens resurser och arbetar därför aktivt med förädling och återanvändning av restprodukter från lokala industrier som annars skulle hamnat på deponi. Tack vare detta innehåller många av våra jordar en stor andel återvunna råvaror, vilket vi är stolta över. Vi använder bland annat restprodukter från biogastillverkning och cirkulära rester från skogs- och pappersindustrin. 

2016 lanserade vi en helt torvfri jord i sortimentet – Weibulls Torvfri Planteringsjord – vars CO2-avtryck är 20% lägre jämfört med en helt torvbaserad jord. Den innehåller i princip bara cirkulära råvaror som kompost, fibermull, stenmjöl och renserigrus från skogsindustrin. Jorden håller en hög kvalitet med god vattenhållande förmåga som är idealisk för trädgårdsodling och används på samma sätt som vanlig planteringsjord. 2023 utökades den torvfria jordfamiljen med Weibulls Torvfri Blomjord.

Utöver det har vi reducerat mängden torv i ett stort antal av våra övriga jordar, som exempelvis Weibulls Planteringsjord, Weibulls Trädgårdsjord samt Weibulls Krydd- och Grönsaksjord. I dessa jordar har torven helt eller delvis ersatts av trädgårdskompost och komposterade restmaterial från skogs- och pappersindustrin, som barkmull och fibermull.

Våra torvfria jordar

Följande produkter finns hos våra återförsäljare: 

  • Weibulls Barkmull 
  • Weibulls Sandlådesand 
  • Weibulls Fritidsflis 

Våra torvreducerade jordar 

Följande produkter hittar du hos våra återförsäljare: 

  • Weibulls Trädgårdsjord 
  • Weibulls Simontorp Rosjord KRAV 
  • Weibulls Orkidéjord 

Är torvfri jord lika bra som jord med torv? 

Ja, rätt gödslad är den en fullgod ersättning till en torvjord. Den håller dock vatten lite mer än de flesta av våra torvprodukter, vilket gör att man med fördel kan vara lite försiktig med vattningen.  Om den ska användas till nysådder rekommenderar vi att den blandas ut med sand eller perlite. 

Vad är torv?

Torv är ett organiskt material som består av delvis förmultnade växtdelar. Torv bildas när växtmaterial (främst vitmossa) bryts ned i en sur och syrefattig miljö. Torven återfinns idag som marklager i så kallade torvmossar, där torven skördas. För att kunna skörda torv behöver torvmossen dräneras, vilket sker genom dikning. Denna process ger upphov till utsläpp av växthusgaser.  

För att minimera de negativa effekterna skördar Weibulls torv endast på mossar som är utdikade sedan lång tid tillbaka, ofta upp mot 100 år. På dessa mossar pågår redan nedbrytningsprocessen och läckaget av växthusgaser. När torvmossen är färdigskördad efterbehandlar vi alltid området i syfte att gynna miljön och den biologiska mångfalden. Det vanligaste är att området beskogas eller omvandlas till våtmark. Både djur- och växtarter etablerar sig i regel snabbt på efterbehandlade täkter. 

Författare: Pixie Kamfjord Karlsson
Senast uppdaterad: Oktober 11, 2021