Odla i växthus

Uppstart på våren

Om du inte hann städa ur växthuset ordentligt på hösten är det dags att göra rent innan säsongen drar igång. Men även om du tog tag i uppgiften då så kan du behöva skrubba bort smuts som kommit under vintern, byta ut glas som gått sönder i vinterkylan och ta hand om övervintrande växter.

Fyll på med ny jord om du inte jordförbättrade innan vintern kom, den gamla är troligtvis alldeles för näringsfattig för att användas ännu en säsong. Förberedde du dig redan under hösten behöver du bara luckra upp jorden som nu har sjunkit ihop något.

Högsäsong på sommaren

När värmen kommer behöver du vattna, gödsla och lufta växthuset regelbundet. Ser du över växterna och håller efter ohyra så kan du undvika allvarliga angrepp.

Skuggning

I strävan efter att maximera ljus och värme placeras växthus optimalt i lägen med full sol. Problemet som kan uppstå där är att solstrålarna blir för starka och bränner växterna, framförallt i växthus av glas. Ett växthus av plast har inte detta problem i samma utsträckning då plasten bryter solstrålarna och därmed ger fullt ljus utan att växterna utsätts för direkt solljus.

Särskilt under högsommaren kan du även behöva skydda växterna genom att täcka rutorna med skuggväv eller måla en del av ytan med skuggfärg. Spänn upp skuggväv på linor så blir det lätt att dra för vid behov.

Ventilation

Under varma perioder bör du öppna luckorna varje morgon för att få en bra ventilation av växthuset. Det är bättre att lufta för mycket än för lite. Under svala perioder är det dock motsatsen som gäller för att växterna ska få så mycket värme som möjligt. Att investera i automatiska lucköppnare är en god idé om du vill underlätta den delen av skötseln. Om temperaturen går under 10 grader på nätterna kan du komplettera med en värmefläkt.

Bevattning

Var försiktig med bevattningen så att du inte överbevattnar växterna. Om de hänger kan det lika gärna bero på värmen. Behöver du snabbt kyla ner växthuset kan du spola golvet med kallt vatten.

Dags för vila på hösten

Innan nattfrosten kommer är det dags att städa växthuset, kasta vissna växter och dra upp färdigskördade plantor. Se till att hela rotsystemet följer med då gamla rötter kan dra till sig svamp och mögel när det blir fuktigt i växthuset under vintern.

Städar du ordentligt minskar risken för att ohyra och skadesvampar överlever vintern i växthuset. Med såpa och en diskborste kommer du lätt åt ohyra i profiler och skarvar. Vädra ur ordentligt med öppna dörrar och luckor i ett par dagar. Passa även på att se över skarvarna och täta med silikon vid behov.

Har du kompost är det bra att arbeta in den, eller vanlig kogödsel, i jorden redan nu så hinner den förvandlas till näringsrik jord och du kommer igång snabbare med dina odlingar på våren.

Lyft på krukor och leta snigelägg. Städa ur krukor och andra kärl som ska användas igen nästa säsong.

Vinterträdgård

Om du planerar att ha en vinterträdgård i växthuset ska du inte tillföra näring under hösten då de växter som står kvar ska gå i vila.

Klipp ner växterna så krävs det mindre energi för plantan under viloperioden.

Beroende på vilken sorts växter du har i växthuset under vintern kan du behöva extra skydd mot kylan. Medelhavsväxter behöver skydd mot frostnätter och du kan då behöva täcka in växthuset med ett material som isolerar samtidigt som det släpper in ljus, till exempel bubbelplast. För extra skydd mot frostnätter kan du komplettera med en värmefläkt. Kopplar du den till en frostvakt slår den automatiskt på när temperaturen går under noll grader.

För att skapa lite extra känsla kring växthuset under de mörkaste dagarna kan du dekorera det med granris inuti som ger lite extra skydd mot kylan, lite mossa, julrosor, en enkel ljusslinga eller en lykta som lyser upp.

Har du övervintrande vinrankor i växthuset är det dags för beskärning innan årets slut eftersom den börjar sava tidigt och därför inte mår bra av att beskäras för sent.

Håll efter blötsnö på växthusets tak, det kan bli för tungt och glasen kan gå sönder.

Har du haft problem med dålig skörd, ohyra eller annan smitta bör du byta ut all jord vid rengöring på hösten för att undvika att problemet kvarstår kommande säsong.

Tänk på

- Ett litet växthus blir fortare uppvärmt respektive nerkylt.
- Ett högt växthus ger en bra klimat för växterna genom en större mängd luft.
- Stenplattor i växthuset lagrar solvärme vilket är bra under kalla nätter.

Författare: Pixie Kamfjord Karlsson
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020