Att ha en grön och frodig trädgård är något som många strävar efter. Men att uppnå detta kräver oftast mycket arbete och underhåll. En av de enklaste metoderna för att hålla trädgården grön och frisk är marktäckning. Genom att täcka planteringar med täckbark eller barkmull kan du få ett skydd mot ogräs och uttorkning, vilket minskar behovet av att rensa och vattna.

Fördelar med marktäckning

Marktäckning har många fördelar. Förutom att det skyddar mot ogräs och uttorkning, hjälper det också till att bibehålla en stabil jordtemperatur och förhindrar erosion. Det kan också skydda rotsystemet från skador som orsakas av temperaturförändringar och håller jorden luftig. Att använda täckmaterial som bark eller barkmull som marktäckning kan också bidra till en hälsosam mikroorganism-population i jorden. Dessa organismer hjälper till att bryta ner organiskt material och förbättra jordstrukturen.

Förberedelser för marktäckning

Innan du börjar lägga ut marktäckning på din trädgård bör du först rensa bort ogräs och jämna till ytan. Detta hjälper till att undvika att ogräs och annan vegetation tränger igenom marktäckningen och skapar en ojämn yta. Det är också viktigt att vänta tills planteringen är klar innan du lägger ut marktäckningsmaterialet för att undvika att jord blandas in i täckningen. Annars kan det skapa en osynlig barriär som förhindrar fukt och näringsämnen från att nå växterna.

Vilket marktäckningsmaterial ska du välja?

Det finns en mängd olika marktäckningsmaterial att välja mellan. Täckbark och barkmull är populära val på grund av deras höga näringsvärde och goda fukthållande förmåga. De bryts också ned långsamt och behöver därför inte bytas ut så ofta. Annat material som kan användas som marktäckning inkluderar halm, gräsklipp, löv och kompost. Halm och gräsklipp kan dock locka till sig ogräs och löv kan täppa till dräneringen i marken om det läggs på för tjockt. Kompost är ett utmärkt val för marktäckning då det är näringsrikt och hjälper till att förbättra jordstrukturen.