Grässorter

Din gräsmatta består av flera sorters gräs

För ett ovant öga är en gräsmatta just bara en gräsmatta. Prova att böja dig ner och titta mer noggrant, du kommer att upptäcka att den i själva verket innehåller flera olika sorters gräs.

Det finns mängder av gräsarter men bara ett fåtal av dem är lämpliga att använda för att anlägga en gräsmatta. Av de arter som passar för gräsmattor har det utvecklats många sorter som anpassats till olika landsdelars klimat och växtförhållanden. Som ljus, temperatur, dagslängd och nederbörd.

Genom att de olika grässorterna blandas i våra produkter, kan du dra fördel av deras unika egenskaper.

 

Ängsgröe - vanligt i vår gräsmatta

Poa Pratensis

En av de vanligaste arterna i Weibulls gräsfröblandningar är ängsgröe, Poa pratensis. Poa är grekiska och betyder gräsbevuxen plats. Pratensis talar om att det växer på ängar.

Ett slitstarkt gräsfrö

Ängsgröe bildar rikligt med underjordiska utlöpare som håller ihop gräsmattan och snabbt läker uppkomna skador. Växtsättet kommer sig av att det genom årtusendena utvecklats i samspel med betande djur. Det ger en slitstark gräsmatta där slitage och klippning inspirerar till ny skottbildning och tillväxt.

Grönare gräs

Detta gräsfrö etablerar sig långsamt men växer sig starkt och ger en slittålig gräsmatta som också står sig bra över vintern. Grässorten ger en mörkgrön planta som bidrar till en vacker gräsmatta.

Ängsgröe hittar du i Weibulls gräsfröblandningar Extra Green, Villa Classic och Nordic Green

 

Engelskt rajgräs - ett mycket slitstarkt gräs

Lolium perenne

En tätvuxen och slitstark grässort som lätt anpassar sig till olika jordarter. Etablerar sig snabbt och skyddar övriga grässorter i blandningen under tillväxten och konkurrerar mot etablering av ogräs. En populär grässort på fotbollsplaner då den är den mest slitstarka av alla arter.

Tätvuxet gräs

Första fynduppgiften för engelskt rajgräs är från Uppland och publicerades 1732. Dagens sorter till sådd av gräsmatta skiljer sig från den gamla valltypen då den idag har ett tätare växtsätt, inte växer lika fort eller högt, bildar flera skott och har smalare blad för lättare klippning.

Snabbetablerad gräsmatta

Detta gräsfrö etablerar sig snabbt, ger en slitstark gräsmatta och ger glansiga blad i en blågrön färg. Ensamt ger gräsfröet en gräsmatta med svag övervintring. 

Engelskt Rajgräs hittar du i Weibulls gräsfröblandningar Villa Classic och Renovera.

Rödsvingel - ett mycket tåligt gräs

Festuca rubra

Tätvuxen och tålig grässort som trivs bäst i soliga lägen, men som även klarar av skugga, kyla, värme samt torka. Sorten har låga näringskrav.

Viktig grässort i Norden

Rödsvingel är en dominerande sort i hela Norden tack vare dess förmåga att etablera sig på många olika sorters platser, låga krav på bevattning, goda övervintringsförmåga och höga motståndskraft mot sjukdomar.

Rödsvingel hittar du i samtliga Weibulls gräsfröblandningar

Rödven - gräs som ger en mjuk gräsmatta

Agrostis capillaris

Kräver mer skötsel jämfört med andra sorter men ger en mycket tät, fin och mjuk gräsmatta. Bladen utvecklar sig i en rosa, rödaktig färg.

Klarar låg klipphöjd

Sorten kräver lite näring och ger god övervintring. Den används ofta på golfbanor bland annat då den klarar en mycket låg klipphöjd.

Rödven hittar du i Weibulls gräsfröblandningar Fritidshus och Nordic Green.

 

Hårdsvingel - ett torktåligt gräs

Festuca trachyphylla, syn longifolia

Hårdsvingel har hög skottäthet och tuvat växtsätt. Bladen är blågröna, styva och tål torka mycket bra genom att bladen även då behåller sin intensivt gröna färg. Hårdsvingel har låga näringskrav och växer relativt långsamt.

Hårdsvingel hittar du i Weibulls gräsfröblandningar Fritidshus och Skugga.

Kärrgröe - mycket skuggtåligt gräsfrö

Poa trivialis

Kärrgröe är en snabbetablerad och ljusgroende art. Gräsfröet har mycket hög skuggtolerans som tål låg nedklippning. Ger ett gräs som står sig fint i skuggiga och fuktiga partier.

Kärrgröe hittar du i Weibulls gräsfröblandning Skugga.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020