Grässorter

För många är en gräsmatta just bara en gräsmatta. Men om du böjer dig ner och tittar lite noggrannare ser du att den i själva verket innehåller flera olika sorters gräs.

Det finns mängder av gräsarter men bara ett fåtal av dem är lämpliga att använda till gräsmatta. Av de arter som passar för gräsmattor har det utvecklats många sorter som anpassats till olika landsdelars klimat och växtförhållanden, som ljus, temperatur, dagslängd och nederbörd.

Genom att de olika sorterna blandas i våra produkter kan du dra fördel av deras unika fördelar.

Ängsgröe

Poa Pratensis

En av de vanligaste arterna i Weibulls gräsfröblandningar är ängsgröe, Poa pratensis.Poa är grekiska och betyder gräsbevuxen plats. Pratensis talar om att det växer på ängar.

Ängsgröe bildar rikligt med underjordiska utlöpare som håller ihop gräsmattan och snabbt läker uppkomna skador. Växtsättet kommer sig av att det genom årtusendena utvecklats i samspel med betande djur. Det ger en slitstark gräsmatta där slitage och klippning inspirerar till ny skottbildning och tillväxt.

Engelskt rajgräs

Lolium perenne

En tätvuxen och slitstark grässort som lätt anpassar sig till olika jordarter. Etablerar sig snabbt och skyddar övriga grässorter i blandningen under tillväxten och konkurrerar mot etablering av
ogräs. En populär grässort på fotbollsplaner då den är den mest slitstarka av alla arter.

Första fynduppgiften för engelskt rajgräs är från Uppland och publicerades 1732. Dagens sorter till sådd av gräsmatta skiljer sig från den gamla valltypen då den idag har ett tätare växtsätt, inte växer lika fort eller högt, bildar flera skott och har smalare blad för lättare klippning.

Rödsvingel

Festuca rubra

Tätvuxen och tålig grässort som trivs bäst i soliga lägen men som även klarar av skugga, kyla och värme samt torka. Har låga näringskrav.

Rödsvingel är en dominerande sort i hela Norden tack vare dess förmåga att etablera sig på många olika sorters platser, låga krav på bevattning, god övervintringsförmåga och hög motståndskraft mot sjukdomar.

Rödven

Agrostis capillaris

Kräver mer skötsel jämfört med andra sorter men ger en mycket tät, fin och mjuk gräsmatta. Används ofta på golfbanor bland annat då den klarar en mycket låg klipphöjd.

Hårdsvingel

Festuca trachyphylla, syn longifolia

Hårdsvingel har hög skottäthet och tuvat växtsätt. Bladen är blågröna, styva och tål torka mycket bra genom att bladen även då behåller sin intensivt gröna färg. Hårdsvingel har låga näringskrav och växer relativit långsamt.

Kärrgröe

Poa trivialis

Kärrgröe är en snabbetablerad ljusgroende art. Skuggtolerant och tål låg nedklippning. Bra på skuggiga och fuktiga partier.