Använd toppdress för att förbättra en sliten gräsmatta eller skydda utsatta delar av gräsmattan. Toppdress gör att gräsmattan lättare håller kvar fukt och kan ta till sig näringen i gödslet.

Toppdressa gräsmattan på våren eller hösten var 3-4 år.

Jämna ut svackor

Toppdress är även bra för att jämna ut ytan och ge gräsfröna en bra såbädd. Har du djupa svackor behöver du fylla i omgångar. Låt gräset växa upp en bit innan du lägger på nästa lager. Detta kan du behöva göra flera gånger per år i flera års tid för bästa resultat.

Bättringssådd

Luckra upp ytan och kratta bort gammalt gräs. Lägg på ett tunt lager, cirka 1-2 centimeter, toppdress och så nytt gräs. 

Skyddsdressning

Slitna och utsatta ytor kan du toppdressa flera gånger per säsong då det gynnar tillväxten av nya skott och motverkar uttorkning. Skyddsdressning är mycket lämpligt att utföra efter luftning av gräsmattan i form av vertikalskärning.