Rectangle 3 Created with Sketch.

Gödsling

Gödsla för att tillföra gräsmattan ny näring.

Gödsling

Gödsling ger gräsmattan de bästa förutsättningarna att bli stark och stå emot mossa, ogräs och sjukdomsangrepp.

Jämn spridning

Med en spridarvagn fördelas gödslet jämnt över gräsytan.

Gödsla i samband med bevattning så att gödselkornen snabbt smälter ner i markvätskan. Det ger snabbare resultat och om du råkat spilla eller sprida mer än rekommenderat så minskar risken för brännskador, vilket kan ge bruna fläckar i gräsmattan. Om du gödslar strax innan regn spar du vatten, men vid torka behöver du vattna ned gödslet. Ställ ut en vattenspridare och låt den stå en timme, upprepa bevattningen dagen efter, sen återgår du till normala bevattningsintervaller.

Vår och sommar

Under våren och sommaren ska du välja ett ett långtidsverkande gödselmedel som innehåller mycket kväve.

När gräsmattan har torkat upp och tillväxten har kommit igång ska du gödsla första gången. Det hjälper gräsmattan att läka skador från vintern.

Under försommaren är gräsets tillväxt som störst. Då behövs en till giva gödsel för att gräset ska behålla sin gröna färg och för fortsatt tillväxt som ger en tät gräsmatta som är konkurrenskraftig mot mossa och ogräs.

Höst

Mot slutet av hösten behöver gräsmattan extra kraft för att klara av en vinter.

Du bör inte gödsla för sent på säsongen med ditt vanliga kväverika gödsel då gräsets tillväxt behöver stanna av innan vintern kommer. Förbered gräsmattan, och övriga växter i trädgården med höstgödsel som inte innehåller kväve utan bara förbereder gräset inför vintern.

Kalium stärker cellväggarna vilket ger varje strå mer kraft att stå emot exempelvis snömögel. Det ger även gräset bättre vinterhärdighet eftersom det ökar även sockerhalten i växtsaften, precis som glykol i spolarvätskan till bilen.

Även fosfor är bra för vinterhärdigheten då det stärker gräsets rötter så att tillväxten kommer igång lättare när våren kommer.

Gödsling

  1. Har du mossa så behandla den minst en vecka innan du gödslar.
  2. Välj ett långtidsverkande gödsel.
  3. Gödsla första gången när gräsmattan har torkat upp och börjat spira. 
  4. Under försommaren behöver gräsmattan en extra giva gödsel.
  5. Använd ett höstgödsel innan vintern kommer.

Prova gärna Weibulls produkter!

Weibulls Jordgubbe - Gödsla gräsmattanJordgubben tipsar

Weibulls Super Gramino innehåller långtidsverkande näring och du behöver därför bara gödsla två gånger på en säsong. På våren när trädgården ska komma igång samt mitt under sommaren för en fortsatt god tillväxt.

Rectangle 3 Created with Sketch.