Snömögel

Sporerna sprids med luften, skor och maskiner men kan även finnas latent i gräset. Alla grässorter kan angripas men vitgröe är särskilt utsatt. Sporerna trivs i fuktiga miljöer och kan utvecklas under snötäcket där det lägger sig som en tät väv sin håller kvar fukt och hindrar syret från att nå gräset.

Så motverkar du snömögel

Gå inte på gräsmattan när den är täckt av snö. Undvik också att samla snö i högar på gräsmattan.
Om angreppet inte är alltför allvarligt kan gräsmattan återhämta sig när marken torkar upp under våren. Om det däremot är ett rejält angrepp eller om gräset på de skadade områdena är svagt kan andra växtarter etablera sig istället.
När snön smälter ska du omedelbart räfsa bort täcket av snömögel med en plasträfsa som har breda pinnar. En kratta med vassa pinnar kan skada gräset. Om du inte får någon återväxt av gräs på de angripna områdena när temperaturen stiger på våren ska du försiktigt räfsa ytan för att luckra upp marken, toppdressa och så nytt gräs.

Klipp gräset en sista gång innan vintern

Motverka snömögel genom att ge gräset de bästa förutsättningarna för övervintring. På hösten är det viktigt att klippa gräset en sista gång innan vintern och snön kommer då långt gräs lättare skapar en miljö där snömögel trivs. Höstgödsla med ett gödsel som inte innehåller kväve då detta stimulerar tillväxt och hindrar gräset från att gå i vila.

Författare: Pixie Kamfjord Karlsson
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020