Skydds- och marktäckning

Marktäckning är viktig eftersom den gynnar det nyttiga och viktiga mikrolivet, som hjälper växterna att ta upp näring. Marktäckning ger också jorden en jämnare fukthalt vilket ger en mer lättbearbetad struktur och en porösare jord, som förmår släppa in mer syre till rötterna. Andra värdefulla effekter av marktäckning är att den motverkar konkurrerande ogräs och minskar bevattningsbehovet.

Det går att använda nästan vilket täckmaterial som helst. Utgå från vad som är mest lättillgängligt där du odlar; gräsklipp, blast, halm och bark är exempel på användbara täckmaterial. Färskt material som gräsklipp och blast ger dessutom en viss gödselverkan. Använder du "fult" material (som frukt/grönsaksavfall eller tidningspapper) kan du komplettera med ett mer diskret täcke (bark/torv) överst.

Skyddstäckning

Skyddstäckning har som viktigast uppgift att bevara markfukten och göra växten mer vinterhärdig. För att motverka frostskador på vårvintern kupar man upp bark runt känsliga växters rothalsar eller stammar. Bark är att föredra vid skyddstäckning mot frostskador eftersom torv ofta "fryser ihop" till en klump runt växten. Bark däremot kan relativt enkelt sönderdelas och jämnas ut i planteringen när den riktiga vårvärmen kommit.

Så här marktäcker du:

  1. Rensa först bort eventuellt ogräs.
  2. Vattna igenom jorden ordentligt.
  3. Jämna till ytan och ska du gödsla gör du det nu innan du lägger på täckmaterial.
  4. Lägg ut ett 8-10 cm tjockt lager täckmaterial.
  5. Om din rabatt ska höstgrävas täcker du därefter även med barkmull (fungerar även som jordförbättring). Ska du inte bearbeta din rabatt väljer du i stället att täcka med täckbark, som har en grövre struktur med längre verkan.
  •  

Jordgubben tipsar!

Vintergröna växter torkar lätt ut av vinterns kalla vindar och behöver därför på hösten skyddtäckas med bark. Kupa barken upp mot plantan för att på så sätt skydda rothalsen och förädlingsstället mot både kyla och snabba temperaturväxlingar under vårvintern.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020