Rectangle 3 Created with Sketch.

Klipp rätt

Klipp på rätt sätt så stimuleras gräset att sprida sig och bli tätare.

Klipp rätt

Klipp ofta och i olika riktningar för bästa resultat och en gräsmatta utan ränder.

Se till att du har vassa knivar på gräsklipparen så får du en fin snittyta vilket minskar risken för uttorkning och sjukdomsangrepp.

  • Börja med att klippa gräset på klipparens högsta nivå. Sänk succesivt till önskad nivå.
  • Klipp max bort en tredjedel av gräsets höjd.
  • Om gräset blivit för högt, klipp ner det stegvis för att inte skada gräsets tillväxtzon.
  • Om gräsmattan blir gul efter att du har klippt, har du klippt gräset för kort.
  • Höj klipphöjden på gräsklipparen igen fram på höstkanten.

Dra nytta av höstlöven

Om det ligger ett tjockt lager löv på gräsmattan är det bra att kratta undan dem så att gräset inte får syrebrist.

Är det en mer lagom mängd löv kan du klippa ner dem med gräsklipparen istället för att kratta upp dem. Då tar daggmaskarna hand om löven och bidrar med ny näring till gräsmattan.

Eklöv ska du alltid kratta undan då de bryts ner långsamt och innehåller dessutom stora mängder garvsyra som gräset inte gillar.

Årets sista klippning

Sista klippningen ska ha en klipphöjd på 4-6 cm. Ett alltför kortklippt gräs klarar kylan sämre. Om du å andra sidan låter gräset stå oklippt riskerar du att det långa gräset blir en grogrund för till exempel svampangrepp som kan ge gräsmattan fula kala fläckar.

Vad gör jag med gräsklippet?

Det finns många åsikter kring att låta gräsklippet ligga kvar på gräsmattan eller inte. När det ligger kvar återförs näring och mullämnen. Klipper man inte så ofta så samla ihop gräsklippet annars blir det lätt gula fläckar under gräsklumparna.

Gräsklippet från årets sista klippning ska du alltid kratta upp.

Klipp rätt

Klipp helst gräsmattan två gånger i veckan.

Lämplig klipphöjd är 25-40 mm med rotorklippare och 15-25 mm med cylinderklippare.

Öka klipphöjden ett steg när du klipper sista gången inför vintern. 

Prova gärna Weibulls produkter!

Rectangle 3 Created with Sketch.