Klipp gräsmattan rätt

För många trädgårdsägare är en välskött gräsmatta en dröm. Att klippa gräset ofta och i olika riktningar är viktigt för att uppnå denna dröm. Genom att stäkerställa att gräsklipparen knivar är vassa ser du till att få ett jämnt resultat. Med hjälp av vassa knivar ser du till att de skär gräset rent och undviker att torka ut eller bli angripna av sjukdomar. 

Sänk gradvis nivå på gräsklipparen

När du börjar klippa, se till att gräsklipparen är inställd på den högsta nivån och sänk gradvis till den nivå du önskar. Det är viktigt att inte klippa mer än en tredjedel av gräshöjden på en gång, annars riskerar du att skada gräsets tillväxtzon. Om gräset har vuxit för högt, klipp ner det stegvis för att inte skada det. Om gräsmattan blir gul efter klippningen, är det ett tecken på att gräset har blivit klippt för kort. I så fall bör du höja klipphöjden på gräsklipparen igen.

Ta tillvara på höstlöven

Under höstkanten är det viktigt att höja klipphöjden igen, så att gräset kan skyddas från den kalla vädret. Löv som ligger på gräsmattan ska också tas omhand. Om det ligger ett tjockt lager löv är det bäst att kratta undan dem så att gräset inte får syrebrist. Om det finns en mer lagom mängd löv, kan du klippa ner dem med gräsklipparen istället för att kratta upp dem. På så sätt tar daggmaskarna hand om löven och bidrar till att tillföra ny näring till gräsmattan. Eklöv ska alltid krattas bort, eftersom de innehåller stora mängder garvsyra som gräset inte tål.

Årets sista klippning

Sista klippningen ska ha en klipphöjd på 4-6 cm. Ett alltför kortklippt gräs klarar kylan sämre. Om du å andra sidan låter gräset stå oklippt riskerar du att det långa gräset blir en grogrund för till exempel svampangrepp som kan ge gräsmattan fula kala fläckar.

Vad gör jag med gräsklippet?

Det finns många åsikter kring att låta gräsklippet ligga kvar på gräsmattan eller inte. När det ligger kvar återförs näring och mullämnen. Klipper man inte så ofta så samla ihop gräsklippet annars blir det lätt gula fläckar under gräsklumparna.
Gräsklippet från årets sista klippning ska du alltid kratta upp.

Tips för att lyckas med gräsklippningen 

  • Börja med att klippa gräset på klipparens högsta nivå. Sänk succesivt till önskad nivå.
  • Klipp max bort en tredjedel av gräsets höjd.
  • Om gräset blivit för högt, klipp ner det stegvis för att inte skada gräsets tillväxtzon.
  • Om gräsmattan blir gul efter att du har klippt, har du klippt gräset för kort.
  • Höj klipphöjden på gräsklipparen igen fram på höstkanten.
  • Klipp helst gräsmattan två gånger i veckan.
  • Lämplig klipphöjd är 25-40 mm med rotorklippare och 15-25 mm med cylinderklippare.
  • Öka klipphöjden ett steg när du klipper sista gången inför vintern. 

Följ dessa råd och du kommer garanterat att ha en vacker gräsmatta att njuta av under sommaren.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020