Rectangle 3 Created with Sketch.

NPK

NPK är en förkortning av ämnena kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

NPK

Det är de tre viktigaste ämnena för de flesta växter och deras funktion är samma oberoende på om de kommer från naturgödsel eller mineralgödsel.

De olika gödsel- och jordblandningar som finns innehåller olika mängd av dessa ämnen beroende på produktens syfte, exempelvis gödsling på hösten, för gräsmattan eller kökslandet.

Kväve (N) gynnar växtens klorofyllbildning vilket ger växten dess gröna färg och ökar proteinbildningen.

Fosfor (P) ger ökad rotutveckling och blomning vilket är extra viktigt för bärbuskar.

Kalium (K) ger växten god vinterhärdighet.

Rectangle 3 Created with Sketch.