NPK

Det är viktigt att ha en bra förståelse för de tre viktigaste näringsämnena för växter, kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), eftersom det har stor påverkan på växtens tillväxt och utveckling. Dessa ämnen är lika viktiga oavsett om de kommer från naturgödsel eller mineralgödsel och deras funktion är detsamma.

De olika gödsel- och jordblandningar som finns innehåller olika mängd av dessa ämnen beroende på produktens syfte, exempelvis gödsling på hösten, för gräsmattan eller kökslandet.

Kväve (N) gynnar växtens klorofyllbildning vilket ger växten dess gröna färg och ökar proteinbildningen.

Fosfor (P) ger ökad rotutveckling och blomning vilket är extra viktigt för bärbuskar.

Kalium (K) ger växten god vinterhärdighet.

Viktig sammansättning

Kväve (N) är ett viktigt näringsämne för växternas klorofyllbildning och proteinbildning. Genom att tillföra tillräckligt med kväve kan växten få en stark och frodig grön färg, samtidigt som proteinproduktionen ökas. Fosfor (P) är avgörande för växtens rotutveckling och blomning. Detta ämne är särskilt viktigt för bärbuskar eftersom det bidrar till en kraftfull och hälsosam blomning. Kalium (K) ger växten den nödvändiga styrkan för att klara av kalla vintrar. Genom att tillföra rikligt med kalium kan växten få en god vinterhärdighet och en bättre motståndskraft mot sjukdomar och skador.

Olika blandningar

Det finns en mängd olika gödsel- och jordblandningar på marknaden som har varierande innehåll av de tre viktigaste näringsämnena, beroende på produktens syfte. Om du exempelvis vill gödsla din gräsmatta på hösten eller ditt köksland, är det viktigt att välja en gödsel med riktigt innehåll av kväve, fosfor och kalium. Det är också viktigt att ta hänsyn till växtens specifika behov och livscykel när du väljer gödsel, eftersom olika växter har olika näringsbehov. Genom att förstå och tillämpa rätt näring för dina växter kan du säkerställa att de får den näring de behöver för att växa starka, frodiga och hälsosamma.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020