Gröngödsling

Anpassa efter din säsong

Gröngödslingsväxter kan odlas längre eller kortare tid. Odlar du dem under en hel växtsäsong får du slå av dem ett par gånger och låta avslaget hamna på marken. I slutet av säsongen myllar du ner alltihop i jorden. Du kan även välja att begränsa dig till en kortare period. Du kan så på våren före sådd, sensommaren efter tidig skörd eller mellan raderna i en odling. Mylla ner innan sådd eller på hösten innan gröngödslingsväxterna går i frö. Vill du använda plantorna till vintertäckning myllar du ner dem på våren när vintern är förbi. Vänd ner bladmassan ytligt i jorden. Med en god tillgång på syre förmultnar växtdelarna till mull och näringen återgår i jorden. För bästa effekt kan du även blanda ner torra löv som är rika på kol och binder kvävet i jorden.

Nyttiggörande rötter

De växter som ingår i en gröngödsling ska ha ett omfattande och djupt rotsystem som kan luckra upp jorden. När odlingen avslutas dör även rötterna som lämnar efter sig långa gångar i jorden som förbättrar transporten av luft och vatten samt underlättar för efterföljande växter att etablera djupa rötter.De djupa rötterna tar upp näring från matjorden och alven dit andra växters rötter inte når, näringen återförs sedan till jorden när du myllar ner plantorna i jorden och grönmassan bryts ner. Gröngödslingsväxter utsöndrar ett så kallat rotexudat, svagt sura ämnen som löser upp ytan på markens mineralpartiklar och underlättar för rötterna att ta upp näringsämnen ur dem. Rötterna utsöndrar även slemmiga ämnen som gör att partiklarna i marken gyttras ihop vilket ger en lucker jord.

Håller ogräs borta

En annan god effekt av gröngödsling är den marktäckande funktionen som förhindrar urlakning, bevarar jordens fuktighet och håller ogräs borta. Vid gröngödsling mellan raderna i en odling är baljväxter att föredra då de inte konkurrerar om kvävet. Istället har baljväxter förmågan att ta tillvara på kväve i luften. De blir därmed självgödslande och lämnar efter sig en näringsrik jord.

Odlingstips!

Mylla inte ner potatisblast eftersom den kan innehålla svampsjukdomar.

Författare: Emelie Wallersjö
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020