Ogräsets fördel jämfört med andra plantor är att de trivs i de flesta jordar och har mycket lägre krav på näring och ljus. 

För att motverka att ogräs etablerar sig i rabatten behöver du i första hand ge dina prydnadsväxter de bästa förutsättningarna så att de blir starka och klarar av att konkurrera ut ogräset.

Ogräs är i naturen en nyttoväxt som har en marktäckande funktion för att skydda bar mark så att näringsrik jord inte blåser bort. Om du skapar en tät plantering eller planterar marktäckande växter kan du hålla ogräset borta.

Förebyggande åtgärder

Vid nyplantering eller anläggning av stenläggningar kan du lägga markduk under för att hålla ogräset borta. Täck även planteringarna med till exempel täckbark som framförallt håller hjälper till i kampen mot fröogräs. Ett lager på 8-10 centimeter ger ett effektivt skydd under 3-4 år. För att få bästa resultat av din marktäckning bör du först rensa bort ogräs och jämna till ytan. Lägg alltid ut täckmaterialet när planteringen är klar för att undvika att jord blandas in i täckningen.

Fröogräs

Fröogräs är ett- eller tvååriga och förökar sig med frön som övervintrar och börjar gro tidigt på våren.

Fröogräs har grunda rötter och är därmed lätta att rensa bort. För att lyckas med rensningen behöver du rensa bort dem innan de börjar blomma.

Rotogräs

Rotogräs är fleråriga som visserligen bildar frön men framförallt sprider sig genom rotsystemet som får starka sidoskott. Rotogräs har en stor överlevnadsförmåga då det samlas mycket näring i rötterna som därför klarar övervintringen bra och kan bilda nya plantor.

Börja rensa tidigt på våren, redan när endast några blad har bildats. Under ogräsets tillväxtperiod används mycket av rotens näring till att skjuta upp blad. Genom att ständigt ta bort skotten när de kommer ovan jord kan du trötta ut ogräset som i slutändan inte kommer ha någon bladmassa som kan föra tillbaka näring till roten inför vintern. Fortsätt rensa även under hösten, du kommer uppskatta den insatsen när våren kommer.

Trött på att rycka och dra?

Manuell bekämpning kan vara både tidskrävande och tröttsamt men det finns kemiska medel som kan hjälpa dig på vägen. Om du vill prova att ta bort ogräset med en gasolbrännare ska du inte bränna bort ogräset. Det ska bara hettas upp så att cellerna i växten förstörs.

En bonus du får när du rensar ogräs är en lucker jord som tillåter rötterna att andas och vid regn sjunker vattnet ner lättare istället för att rinna bort på ytan.