Natur- eller mineralgödsel?

Mineralgödsel

En förenklad beskrivning av mineralgödsel är ett gödsel som tillverkas i fabriker där man sätter samman olika näringsämnen till små korn. Innehållet av växtnäring i kornen varierar beroende på vad gödseln ska användas för. Vanliga varianter är gödsel för gräsmatta, för trädgårdsland samt för höstgödsling.

Mineralgödselns korn löses upp av fukt, värme och aktivitet i jorden. Gödselämnena frigörs relativt snabbt och kan sedan tas upp av växtens rötter. Mineralgödsel har högt näringsinnehåll, mellan 15-20 procent kväve. Det gör att man måste vara noggrannare med gödselgivan för att inte överdosera.

Mineralgödseln är lämplig för växter som kräver mycket snabb tillförsel av näring. Vid fel användning ökar risken för utlakning av gödsel till grundvattnet. Det gäller främst vid överdosering, på sandiga jordar och vid för mycket bevattning eller regn. Vanlig mineralgödsel verkar normalt i 3-4 veckor.

Naturgödsel

Naturgödsel är ett gemensamt namn på gödsel från olika djur. I handeln finns naturgödsel under följande namn:

  • Hönsgödsel - torkad, pelleterad och vanligen luktreducerad. Enkel att sprida/dosera och går även att lösa upp i vatten för snabbare effekt.
  • Kogödsel - bör vara kompost av kogödsel (inte blandgödsel) och torv/kompost.
  • Naturgödsel - är en kompost av blandgödsel (höns, ko, häst) och torv/kompost.

Gemensamt för naturgödsel är att näringsämnena är bundna i materialet (torv, halm), som djuren haft som ströbädd. Detta gör att näringsämnena binds hårdare än i mineralgödsel, vilket vanligen ger mindre urlakning. Samtidigt tar det litet längre tid efter gödsling innan växten kan ta upp näringen. Man brukar säga att näringen i naturgödsel "frigörs" i en takt som passar växterna bättre än vid användning av mineralgödsel. Men allt beror givetvis på olika faktorer i odlingen.

Kogödsel och naturgödsel med torv/kompost har högt innehåll av mullämnen vilket förbättrar jordens struktur och gynnar mikrolivet. Det ger en jord som håller vatten och näring bättre och som är lättare att bearbeta.

Näringens betydelse för växten

Kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) är näringsämnen behövs i stor mängd.

Kväve gynnar klorofyllbildning (det som ger växten grön färg) samt ökar proteinbildningen i växten.

Fosfor ger växten god rotutveckling och blomning (viktigt för bär och bärbuskar).

Kalium ger växten god vinterhärdighet.

Naturgödselmedel innehåller även flera andra näringsämnen som växterna behöver.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020