Hjälp gräsmattan igång

Gräsmattan är en central del av många trädgårdar och erbjuder utrymme för en mängd olika aktiviteter. Lek, spel, mat, ro och vila är bara några av de saker som kan utföras på en fin och välskött gräsmatta. Att ge sin gräsmatta lite extra uppmärksamhet i början av en ny trädgårdssäsong kan därför vara en god investering.

Starta igång gräsmattan på våren

Starten för att få igång gräsmattan på våren går när den har torkat upp efter snösmältningen och börjat spira. Det första steget är att plocka upp pinnar och annat skräp som har samlats under vintern. Räfsa sedan försiktigt med en lövräfsa för att få bort dött gräs och löv som hindrar syre från att nå ner till gräsrötterna.

Kalka gräsmattan vid behov

Om du har en lerig, hård gräsmatta eller en jord med låga pH-värden är det lämpligt att kalka gräsmattan innan det är dags för gödsling. Att kalka gräsmattan hjälper till att öka pH-värdet i jorden och förbättrar därmed förutsättningarna för att gräset ska trivas.

Bli av med mossa

Om du har mossa som du vill bli av med, är det första steget att sprida ut Substral Super Gramino Mossa. Detta preparat hjälper till att minska mossan och främja gräsets tillväxt. Vänta sedan en vecka innan du går vidare till nästa steg, nämligen gödsling.

Gödsling – viktigt för att läka ihop gräsmattan

Gödsling är viktigt för att gräsmattan ska kunna läka ihop efter vinterns påfrestningar och få en snabbare och friskare grönska. Det är bäst att använda ett långtidsverkande gödsel, till exempel Substral Super Gramino. Doseringen för detta gödselmedel är 3 kg/100 kvm. Det är viktigt att inte överdosera gödsel då detta kan leda till skador på gräsmattan.

Klipp gräsmattan regelbundet

För att upprätthålla en fin och välskött gräsmatta är det viktigt att klippa den med jämna mellanrum. Det är dock viktigt att inte klippa mer än en tredjedel av höjden vid varje tillfälle, då detta kan skada gräsmattan och leda till en mindre tät och fin yta.

 

Så här får du igång gräsmattan på våren:

  1. Plocka upp pinnar och annat skräp efter vintern.
  2. Räfsa försiktigt/lätt med en lövräfsa för att få bort dött gräs och löv som hindrar syre att nå ner till gräsrötterna.
  3. Har du en lerig, hård gräsmatta eller en jord med låga pH-värden är det lämpligt att kalka gräsmattan innan det är dags för gödsling.
  4. Har du mossa som du vill bli av med sprider du först ut Substral Mossa Nej Tack. Vänta en vecka innan du går på nästa steg (gödsling).
  5. Gödsla tidigt för en snabbare grönska. Gödsling är också viktigt för att fortare läka ihop gräsmattan efter vinterns påfrestningar. Använd gärna ett långtidsverkande gödsel, till exempel Substral Super Gramino. Dosering: 3 kg/100 kvm.
  6. Klipp gräsmattan med jämna mellanrum, men aldrig mer än en tredjedel av höjden vid varje tillfälle.
  •  

Gräsmattetips!

En etablerad gräsmatta tål vanligtvis torka bra, men ibland måste man vattna. Om du använder en spridare så ställ en burk med raka sidor en bit från denna. När det är 2,5 cm vatten i burken kan du flytta spridaren och burken. Kolla efter vattning hur djupt jorden är fuktad. Den bör vara fuktig ned till 10-15 cm. Anteckna gärna hur lång tid det tog att vattna!

Författare: Emelie Wallersjö
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020