Frostfjärilar är en grupp fjärilar som är unika på många sätt. Dessa fjärilar övervintrar som vuxna individer och aktiveras när nattfrosten kommer på hösten. Det är då honorna lämnar sina gömställen i gräsmattan för att klättra upp på äppelträd och andra ädla lövträd för att lägga sina ägg. Frostfjärilarna har en livscykel som är väl anpassad till livet i den kalla nordiska miljön.

Kryper fram

Frostfjärilshonorna har inga vingar och kan därför inte flyga. Istället rör de sig långsamt på marken och kryper upp på trädstammar för att lägga sina ägg. När honan väl har nått trädstammen börjar hon leta efter en lämplig plats att lägga sina ägg på. Ofta väljer hon stammar som är skyddade från vinden och som ligger i solen.

Angriper trädens knoppar

Frostfjärilarnas livscykel gör dem till en skadedjur för äppelodlare och trädgårdsmästare. Honorna lägger sina ägg på äppelträd och andra lövträd, och larverna som kläcks ur äggen äter sedan på träden. Om larverna angriper trädens knoppar och unga blad kan det förstöra nästa års fruktskörd.

Stoppa frostfjärilar

För att hindra frostfjärilarna från att klättra upp på träden kan man placera en limring runt trädstammen. Limringen består av dubbelhäftande tejp och hindrar fjärilarna från att ta sig upp i trädkronan. Insekterna fastnar på tejpens yta och kan därefter enkelt tas bort.