Genom att stödså gräsmattan varje år håller den sig tät och risken att ogräs etablerar sig minskar. 

Om du endast stödsår kala fläckar kan resultatet upplevas ojämnt då det nysådda gräset blir tätare och grönare än övriga gräsmattan. 

En bra grogrund

Toppdress är även bra för att jämna ut ytan och ge gräsfröna en bra såbädd. 

Toppdress tillför inte lika mycket näring som gödsel utan återställer humusinnehållet i jorden. Det gör att gräsmattan lättare håller kvar fukt och kan ta till sig näringen i gödslet.

Luckra upp ytan och kratta bort gammalt gräs. Lägg på ett tunt lager, cirka 1-2 centimeter, toppdress och så nytt gräs.