Det går bra att så en ny gräsmatta när som helst under växtsäsongen. På våren kan groningen ta längre tid jämfört med hösten för att jordtemperaturen är lägre, och under sommaren på grund av att det är torrt. Vår och höst är vanligast då naturen själv brukar hjälpa till med bevattningen. Dra nytta av det och spara både tid och pengar!

Jämn spridning

Dela upp gräsfröna i två lika stora delar. Så hälften jämnt över hela ytan i en riktning. Börja sedan från motsatt håll och så resten.

Har du möjlighet att välja är hösten den allra bästa tidpunkten att anlägga gräsmatta. Då är jorden varm, luftfuktigheten är högre, mycket dagg och solen är inte lika stark. Risken för att ogräs etablerar sig vid höstsådd är också mindre, eftersom ogräs har starkast tillväxt under våren. 

På våren kan groningen ta lite längre tid på grund av att jordtemperaturen är för låg och under sommaren på grund av att det är för torrt. 

Tänk på att temperaturen bör vara över 10 grader när du sår gräs.

Det är ett mer prisvärt alternativ att så gräs jämfört med att rulla ut färdig gräsmatta. Oavsett vilket sätt du väljer så är en av de viktigaste faktorerna att göra ett bra förarbete med underlaget.

Hösten är bästa tiden att så gräs

Fuktigare jord och luft
Spar vatten

Varmare jord
Snabbare groning och etablering av gräset

Mindre konkurrans av ogräs
Jämnare etablering av gräset