Välj rätt jord till dina växter

Vad är jord?  

Jord som produceras i jordfabrik är sammansatt av utvalda, sorterade råvaror som är perfekt anpassade för ändamålet. Jorden som du köper i butik är oftast uppbyggd av torv, bark, kompost och råvaror med särskilda egenskaper som är anpassade efter jordens användningsområde. Jordens uppgift är att ge växten stöd och struktur samt binda syre, vatten och näring 

Är det skillnad på olika jordsorter? 

En grundregel är att olika ändamål kräver olika jordar. Olika växter har olika krav på struktur, näringsinnehåll och egenskaper. 

När vi blandar jord adderas olika råvaror beroende på hur jorden är tänkt att användas. Till exempel är det stor skillnad på såjord, planteringsjord och specialjordar för tex rhododendron eller medelhavsväxter. 

Vilken jord ska man välja?

Vilken jord ska du välja när du odlar? Det beror på vad som ska planteras och var du ska odla! Ska du förodla inomhus? Eller plantera i pallkrage? Toppdressa gräsmattan?

Ditt val av jord är mycket viktigt för dina växters tillväxt, blomning och skörd. Välj såjord för förodling inomhus, planteringsjord som jordförbättring och plantering av blommor, buskar och träd utomhus och blomjord för odling av blommor i krukor både inomhus och utomhus.  

Såjord 

Såjord är näringsfattig och används för sådd av fröer och plantering av sticklingar. Weibulls Så- & Kaktusjord är avsedd för frösådd, stick­lingar och kaktusar. Den är tillverkad av naturliga råvaror och godkänd för ekologisk odling. 

Planteringsjord

Planteringsjord är mullrik och näringsrik och används till större etablerade växter i trädgården, samt för att plantera ut små plantor som drivits upp inomhus. Tänk på att välja en planteringsjord som är lämplig för just dina växter. Har du exempelvis använt ekologiska fröer och ekologisk såjord så bör du även använda en ekologisk planteringsjord. Våra planteringsjordar har en god struktur och vattenhållande förmåga och innehåller sand som ger jorden stadga och dränering. Planteringsjord är inte lämplig för frösådd och sticklingar.

Trädgårdsjord 

Om du ska anlägga ett nytt trädgårdsland och fylla på med ny jord i rabatterna kan du välja trädgårdsjord, som är lämplig då du behöver fylla på med jord i större volymer. Weibulls Trädgårdsjord är en standardjord för plantering och jordförbättring i hela trädgården.

Krydd- & Grönsaksjord 

Kryddjord och grönsaksjord är särskilt lämplig för odling av örter och grönsaker i trädgårdsland, växthus och odlingsbänkar. Weibulls krydd- och grönsaksjordar är tillverkade av naturliga råvaror och är godkända för ekologisk odling. Jorden innehåller stenmjöl som är rikt på kisel, järn, magnesium och kalcium, vilket hjälper växterna att ta upp näring och stärker deras motståndskraft mot sjukdomar. 

Blomjord 

Blomjord används för ny- och omplantering av blommande växter både inom- och utomhus. Blomjorden innehåller långtidsverkande näring, vilket gynnar plantornas tillväxt och blomning under en längre tid. Den innehåller också sand som tillför en stabil struktur och underlättar dräneringen.  

Balkong- & Urnjord 

Weibulls Balkong- & Urnjord passar perfekt för näringskrävande växter i balkonglådor, amplar, urnor och krukor. Jorden innehåller långtidsverkande gödsel som ger näring hela säsongen. Balkong- och urnjord är lite lättare än vanlig blom- och planteringsjord, vilket underlättar vid plantering och förflyttning av krukor och urnor. 

Medelhavsjord   

Medelhavsjord är en specialgödslad jord för bl.a. oliv, citrus, nerium och fikon. Medelhavsjorden är luftig och strukturstabil med tillsats av lera, barkmull och mineralgödsel. Detta ger jorden en karaktär som passar lite större krukor. Medelhavsjord har ett anpassat pH-värde som gynnar upptagningen av järn vilket ger friska, gröna blad. 

Blåbär- & Rhododendronjord 

Surjordsväxter trivs bäst i en jord med lägre pH-värde, som Weibulls Blåbär- & Rhododendronjord. Blåbär- & Rhododendronjorden är lämplig vid plantering av surjordsväxter, t.ex. blåbär, rhododendron, azalea, ljung och erica, som kräver en jord med grov struktur, lågt pH-värde och extra näring. Weibulls Blåbär- & Rhododendronjord hittar du hos våra återförsäljare. 

Rosjord  

Rosjord är en mullrik jord med kisellera, vilket ger växten stadga och fungerar som vatten- och näringsmagasin. Kisel främjar tillväxt och knoppbildning samt förbättrar rosornas möjlighet att ta upp näring ur jorden. Den ger också växten större motståndskraft mot växtsjukdomar. Weibulls Rosjord hittar du hos våra återförsäljare. 

Pelargonjord   

Pelargonjord är avsedd för plantering av alla pelargoner. Den innehåller långtidsverkande gödsel för säker etablering och enklare skötsel. Pelargonjorden innehåller lera och barkmull, vilket ger en stabil jord med god fukthållande förmåga.  

Täckbark   

Täckbark används som marktäckning runt buskar och planteringar för att skydda mot ogräs. Barken ger ett snyggt och prydligt intryck samtidigt som den håller ogräset borta. Marktäckning med täckbark ger en jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet, vilket skapar optimala förutsättningar för att plantorna ska växa och må bra. 

Barkmull   

Vid plantering av buskar och träd kan du använda planteringsjord eller trädgårdsjord och komplettera med barkmull för att få en bra struktur och vattenhållande förmåga. Barkmull är en utmärkt jordförbättring för både ler- och sandjordar. Den luckrar upp täta lerjordar och gör dem lättare att bearbeta, samtidigt som sandjordar får en bättre struktur och förmåga att behålla fukt. Med sitt neutrala pH-värde är barkmull ett utmärkt alternativ till torv, som har lågt pH-värde och kortare verkan i jorden. Barkmullen är ogödslad, så om du använder den som marktäckning rekommenderar vi att du gödslar lite extra. 

Gräsmattedress 

Gräsmattedress används vid både ny- och stödsådd och som jordförbättring av din gräsmatta. Dressjorden mjukar upp hårda ytor och förbättrar jorden, vilket skapar optimala förhållanden för gräsets tillväxt. Gräsmattedressen består av en balanserad mix av sand och mull som främjar gräsets tillväxt och ger en tätare gräsmatta. Den innehåller även gödsel för att fungera som stödsådd och ge dig en jämnare och tätare gräsmatta. 

Torvfri jord

Torvfri jord är ett mer hållbart alternativ till vanlig torvbaserad jord eftersom den innehåller en högre andel förnybara och återvunna råvaror. I den torvfria jorden har torven ersatts av återvunna restprodukter från lokala verksamheter som annars skulle ha hamnat på deponi. Vi använder bland annat trädgårdsavfall och restprodukter från biogastillverkning samt cirkulära rester från skogs- och pappersindustrin. I vårt sortiment hittar du Weibulls Torvfri Planteringsjord och Weibulls Torvfri Blomjord. 

Se hela vårt jordsortiment här.

Vad består jord i säck av? 

  • Torv    

Grundråvaran är oftast torv som till största del består av förmultnade växtdelar som bildats av naturen under flera tusen år. 

  • Fibermull    

Består av återvunnen träfiber från trä- och pappersindustrin.  

  • Bark    

Vanligen den bark som skalas av stockar vid sågverken. 

  • Kompost    

Trädgårdskompost, eller komposterat gödsel tillsammans med torv. 

  • Gödsel 

Det finns en mängd olika typer av gödsel och vilken man väljer beror på vad jorden ska användas till. Det finns exempelvis kort- och långtidsverkande gödsel, naturgödsel och mineralgödsel. 

  • Sand 

Ger bra struktur och gör leriga jordar mer väldränerade. 

  • Lera 

Ger stadga samtidigt som den binder vatten och näring, vilket är idealiskt för rosor och clematis. 

  • Övrigt 

Exempelvis kalk och mineraler.

Överkurs för jordnörden   

Jordens egenskaper mäts i humifieringsgrad, pH-värde och ledningstal. 

Humifieringsgraden är en kvalitetsbedömning av torv, som beskriver torvens struktur. Förenklat kan man dela in torv i ljus och mörk torv där ljus torv benämns H2–4 och mörk torv H5–7. Ljus torv ger struktur medan mörk torv binder vatten och näring. 

Jordens pH–värde påverkar växternas möjlighet att ta upp näringsämnen. Kalk höjer pH-värdet medan naturell torv sänker pH-värdet. De flesta växter trivs i ett pH-värde på 5,5–7,0. Surjordsväxter som rhododendron och blåbär trivs dock bäst vid ett pH-värde på ca 4,5. 

Ledningstal är ett samlat värde på innehållet av de näringsämnen som finns i jorden. All näring tas upp av växten i form av joner. Dessa har en elektrisk laddning, som kan mätas och ange ledningstalet. Ledningstal kan även kallas konduktivitet. Ledningstalet bör ligga på 1,5–5 i odlingsjord, men det kan vara högre beroende på vilken form av gödsel som används. Man bör inte fröså eller sätta sticklingar i jord med högre ledningstal än 3, eftersom frörötterna är känsliga. 

Författare: Pixie Kamfjord Karlsson
Senast uppdaterad: Maj 25, 2023