Rectangle 3 Created with Sketch.

Våra jordar

Weibulls erbjuder ett brett sortiment av jordprodukter på den nordiska marknaden.

Våra jordar

Varje år producerar vi cirka 250 000 ton jordprodukter för plantering, anläggning, marktäckning och specialändamål. Vi lagrar, komposterar och blandar jordråvaror på flera produktionsplatser i Sverige. Jorden säljer vi både i säck och i lösvikt.

Den jord som ska ut i butik packar vi i våra säckfabriker utanför Järle, Norrköping och Sösdala. Vi levererar även jord i lös vikt för anläggnings- eller konstruktionsändamål.

Kvalitetssäkrad råvara

I vår jordproduktion eftersträvar vi att ersätta jungfruliga material med sekundära råvaror.

Åkerjord, sand och organiskt material är grunden för alla jordprodukter. Det organiska materialet kan vara torv, bark, naturgödsel eller någon form av kompost. Sedan många år är vi enda jordproducent i Sverige att använda fibermull, en komposterad träfiber, som råvara till våra jordar.

Alla råvaror som ingår i Econovas jordproduktion är kvalitetssäkrade.

AMA:s regelverk

Vårt kvalitetssäkrade grundsortiment består av sex olika jordar som vi framställer med utgångspunkt i Mark-AMA. På förfrågan kan vi även tillverka en mängd olika specialjordar beroende på önskad växtlighet och användningsområde i övrigt.

Konsulttjänster och rådgivning

På platser där vi själva inte bedriver produktion erbjuder vi i stället konsultinsatser. Det kan till exempel handla om tillverkningsprocesser, recepturer och kvalitetssäkring av framställda jordprodukter.

Senast uppdaterad: Februari 27, 2020
 
Rectangle 3 Created with Sketch.