Econovas trädgårdsbolag producerar och säljer jord- och trädgårdsprodukter till både konsumentmarknaden och proffs. Med varumärket Weibulls i spetsen har vi ett brett sortiment för det mesta inom odling. Vi har en tydlig målsättning och investerar för att ta en ledande position inom hållbarhet på vår marknad som omfattar upplevelser inom odling, trädgård och gröna ytor. Vi har stort fokus på cirkulära erbjudanden och lokalproducerade varor. I sortimentet finns ett stort antal KRAV-certifierade produkter, däribland fröer, jord och gödsel. Regler och kontroller inom KRAV ger viktigt stöd och driv i hela produktionsverksamheten.

Egna märkesvaror

Vi tillverkar jord och jordförbättring för alla tänkbara ändamål. Vi erbjuder också produktion till egna varumärken för våra partners i butiksledet, så kallade EMV-varor (egna märkesvaror). Samarbetet tar utgångspunkt i varje partners erfarenhet av marknader, kundkrav och önskemål, som sedan styr hur vi tillsammans utvecklar nya produkter. Econova är en garant för noggrant sammansatta produkter, kontroll av ingående material och kvalitetssäkrade slutprodukter.