Tillverkning av jordprodukter sker traditionellt genom uttag av ett antal olika jungfruliga råvaror såsom torv, sand, lera, kalk och mineralgödsel. Redan idag ersätter återvunna råvaror delar av vårt tidigare behov av jungfruliga råvaror, men i en framtid där hela samhället är uppbyggt av cirkulära flöden måste vi ha kommit ännu längre.

Hållbara tillsammans är ett viktigt projekt för oss på Econova. Vi har en mängd olika projekt igång där vi samarbetar med andra aktörer, här kan du ta del av det.

Innovationsprojekt för framtiden

För att växterna ska få vad de behöver måste våra produkter ge struktur och stöd åt rötter och frön, hålla kvar vatten, innehålla tillgänglig näring och släppa fram syre till rötterna. Precis som dagens jordar måste även framtida odlingssubstrat ha alla dessa funktioner, men då utan att innehålla torv, mineralgödsel och andra jungfruliga råvaror. Inom många av våra innovationsprojekt riktar vi in oss på just morgondagens jordar, för att hitta metoder att tillverka framtidens hållbara odlingssubstrat.

100% cirkulära jordprodukter

Med test av nya komposteringsmaterial, lokala råvaru- och restflöden, överskottsmaterial från andra verksamheter och samarbeten med akademien och andra branschaktörer tar vi hela tiden steg mot vårt mål om 100 % cirkulära jordprodukter.

Du kan läsa mer om Econovas hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning här.