Vi ska ha god kunskap om de material vi använder, både i egna produkter, och kring våra förpackningar. Att jobba mot cirkulär materialanvändning är viktigt för oss och något som vi hela tiden tittar på och tar processen framåt. Främst är det vår användning av förpackningsmaterial och emballage där vi ser över vår användning, vi jobbar mot att ersätta valet av material i förpackningarna. Tester pågår för att använda så mycket återvunnen plast som möjligt i våra jordsäckar. I dagsläget är vi uppe i 30 % och fler projekt är på gång för att i framtiden helt kunna utesluta den jungfruliga plasten.

Fullständig återvinning av jordsäckar

För att möjliggöra fullständig återvinning av våra jordsäckar har vi hittat ett alternativ med grå insida i stället för svart, eftersom svart plast idag är svår att återvinna. Alla nya säckar produceras numera med går insida. Med mörkgrå insida kan 100 % av förpackningen återvinnas, oavsett hur den lämnas in till och hanteras på återvinningen.  

Ersättning till plast

Övrigt förpackningsmaterial och emballage ska både minimeras och plastbantas och vi tittar kontinuerligt på hur vi kan ersätta plastemballage och etiketter med pappers- och kartongprodukter på alla våra produkter.

Samarbete med Bower

Under hösten 2021 inledde vi ett samarbete med återvinningsappen Bower och erbjuder nu pant på våra jord - säckar och alla plast- och pappförpackningar. Med det blev vi Nordens första aktör att erbjuda pantbar säckad jord och flera av våra branschkollegor har nu följt efter. Det är ett steg i ledet att öka andelen återvinning av våra produkter så att de blir en del av nya flöden samt att också uppmuntra våra konsumenter att agera hållbart.

Synergi mellan pant och återvinning

Bowers arbete baseras på flera studier som visar tydliga synergier mellan pant och ökad återvinning, och vi ser fram emot att följa den utvecklingen. Genom vårt samarbete med Bower får vi dessutom en unik inblick i våra produkters hela livscykel, vilket kan lära oss mer om våra konsumenter och hjälpa oss vidare i vårt hållbarhetsarbete.

Läs hela hållbarhetsredovisningen här!