I ett unikt samarbete mellan Econova och plantskolan Skogsträdgårdens växter ska framtidens torvfria odlingssubstrat arbetas fram. Just nu provodlas skogsträdgårdsväxter i jorden, som är framtagen med hållbarhet och yrkesodlarnas behov i fokus.

Skogsträdgårdens växter är en unik plantskola i Höör som drivs av Hanna Jönsson och My Kjellberg. På plantskolan odlas växter för fleråriga, ätbara ekosystem för nordiskt klimat. Där ryms funktionella skogsträdgårdsväxter som bär, örter, nötter, frukt och klätterväxter. Skogsträdgårdens växter kallar det för framtidens mat – klimatsmart producerad mat som ger hög avkastning med minimal påverkan på miljön. Visionen är att även jorden som grödorna odlas i ska fungera som ett eget kretslopp med återvunna råvaror. Där är den torvfria jorden en viktig del.

Framtidens jord

- Det är en utmaning att få tag i torvfri jord med lokala råvaror,” säger My, som är ena halvan av duon som driver Skogsträdgårdens växter. “Under vårt sökande fick vi kontakt med Emil Hillve som är produktansvarig för jord på Econova. Tillsammans arbetade vi fram en torvfri jord som är skräddarsydd efter våra behov.”

Jorden som tagits fram är en specialblandad torvfri jord som är anpassad för att hålla näring och vatten utan att bli för tung. Den innehåller nästan 100% återvunna råvaror från lokala industrier, bland annat biokompost från biogastillverkning, grönkompost från trädgårdsavfall, barkmull från skogsindustrin samt biokol från frörester.

Återvunna råvaror

- Vi på Econova har unika möjligheter att arbeta med återvunna råvaror från lokala industrier,” säger Emil Hillve, produktchef för jord på Econova. “Hållbarhet är en central del i vår verksamhet, och vi strävar ständigt efter att reducera mängden torv och öka andelen återvunna råvaror i våra jordprodukter.”

Emil är trädgårdsingenjör och brukar kallas för Econovas “jordkock”. Det är han som arbetar fram och utvecklar jordrecepten som så småningom hamnar i de jordsäckar som säljs under Econovas varumärke Weibulls.

- Det är viktigt för oss att jobba nära yrkesanvändare och utveckla våra jordar för att möta marknadens behov. Därför känns det otroligt bra att kunna driva det här arbetet tillsammans med Skogsträdgårdens växter. Det primära målet med projektet är att skapa en riktigt bra jord för framtidens odlingar, där torvfritt och återvunnet är en viktig del. Vi hoppas att vi kan inspirera fler i branschen att tänka likadant.

Provodling i jorden har redan påbörjats och kommer att utvärderas under kommande säsong. Om projektet faller sig väl ut kan jorden komma att nå konsumentmarknaden inom några år.