Econova och Löfbergs driver ett gemensamt pilotprojekt där nio ton kafferester används för att tillverka en näringsrik råvara till bland annat trädgårdsjord. Faller testet väl ut kan kafferesterna ersätta torv vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser.

- Vad vi vet har det inte gjorts några storskaliga försök med kaffejord tidigare, så vi kände direkt att det här var en spännande möjlighet att utveckla en ny, unik och miljövänlig produkt. Det första pilotförsöket är avslutat och har gett väldigt lovande resultat med god kompostering och hälsosam miljö för mikroliv. Nu fortsätter vi med nya komposteringsförsök med tre typer av spill från Löfbergs kaffeproduktion. Målet är att få fram en jordråvara som även passar till grönsaksjord, säger Anders Bergquist, Chef för hållbar utveckling och strategi på Econova.

- Att använda kaffesump för att ge extra näring åt växter är en beprövad metod. Det fick oss att fundera på om kaffebönor som av olika anledningar hamnar utanför våra ordinarie flöden kan användas i samma syfte. När vi tog kontakt med Econova nappade de på en gång, säger Annika Djurberg, kommersiell projektledare på Löfbergs.

Nio ton kafferester återvinns

Löfbergs och Econova är två familjeföretag med hållbarhet högt på agendan. I det gemensamma testet används drygt nio ton kafferester från Löfbergs, avfall som i vanliga fall går till förbränning och återvinns som energi.
- Nu blandas och komposteras kafferesterna i stället tillsammans med restmaterial från skogen. Resultatet är en näringsrik jordråvara som bland annat ska kunna användas till trädgårdsjord över hela landet, säger Anders Bergquist.
- Att kafferesterna materialåtervinns och ersätter torven ger miljömässiga vinster, men det finns ekonomiska fördelar också. Idag betalar vi för att bli av med kafferesterna. Kan de i stället användas som råmaterial till nya produkter får det plötsligt ett värde, en viktig drivkraft i en cirkulär ekonomi, säger Annika Djurberg.

Cirkulär omställning

Econovas målsättning är att inom 15 år kunna tillverka jord av 100 % cirkulära råvaror, komposterade kafferester är en av flera återvunna råvaror som testas eller används. För Löfbergs är samarbetet med Econova ett led i den cirkulära omställningen där målet är att generera noll avfall. Löfbergs har kommit en bra bit på väg, idag kasseras bara 0,5 % av det producerade kaffet.
- Kaffejorden har potential att minska vårt svinn ytterligare. Samtidigt är det en lösning vi gärna ser att andra rosterier också använder eftersom hela kaffebranschen har behov av en cirkulär omställning, säger Annika Djurberg.
- Det här är inget vi kan göra på egen hand. Vägen framåt handlar om samarbeten och att utveckla hållbara lösningar tillsammans med andra. Det är projektet med Econova ett bra exempel på, säger Annika Djurberg.