Närodlade grönsaker och tillvaratagande av svinn är två saker som ligger oss varmt om hjärtat. I ett kreativt samarbete med Foodloopz, Blomsterlandet och Paul Svensson Mat djupdyker vi i just dessa frågor, med stadsodlingen Huvudsta Trädgård i Solna som utgångspunkt.

Långsiktighet centralt i projektet

I projektet, som är finansierat av Vinnova, ska vi tillsammans utveckla processer och affärsmodeller för en långsiktigt fungerande verksamhet. Målet är att skapa ett tydligt koncept för hur en cirkulär stadsodling kan startas och drivas. Detta ska sen förhoppningsvis underlätta för andra som vill skapa liknande stadsodlingar, där svinn från alla möjliga håll kan återanvändas och skapa nytta på andra stadsnära platser.

Växande grönt intresse

Det finns ett enormt grönt intresse och växtkraft i våra städer och vi vet att grönare livsmiljöer är bra för hälsan, dämpar effekt av extremväder och att vi trivs bättre i grönskande, levande miljöer. Tillsammans kan vi förvandla tomma ytor, trista gräsmattor och oanvända platser i städer till prunkande oaser för att skapa härodlad mat och blomsterprakt.