Planera rabatten

Det är lätt att man håller fast vid sina favoriter även om de inte passar ihop. Försök se helheten och välj bort det som inte passar, även om det är din favorit. Du kan ju alltid plantera den på en egen plats i trädgården, eller kanske i en kruka?

Weibulls - Planera rabatten

Jobba med höjden

Börja med rabattens högsta växter, de som ger struktur och skapar blickfång. Välj sorter som behåller formen och förblir intressanta även efter blomning. Plantera dem längst bak om rabatten är placerad så att den har ett tydligt avslut i form av till exempel en vägg, en häck eller ett träd. Placera dem i mitten om rabatten är fristående på en öppen yta. Då döljs inte de lägre växterna och rabatten kan ses från alla håll.

Härefter väljer du de växter som ska fylla rabatten och ge den volym och substans. Jobba med olika höjder där du placerar de lägsta längst fram.

På den lägsta nivån väljer du låga kantväxter och marktäckare som hjälper till att hålla ogräs borta samtidigt som de ger rabatten ett samlat intryck.

Börja med att planera den vintergröna basen och andra fasta element som krukor och dekorationer. Därefter ser du lättare hur andra plantor eller vår- och höstlökar passar in i helheten.

Ovanstående tips kan du se som en grundregel. Du måste främst se till din egen rabatts form när du planerar. Exempelvis kan en lång rabatt ge ett mer livfullt och oväntat intryck om du låter låga och marktäckande växter smyga sig längre in på vissa delar av rabatten för att skapa en böljande form.

Blomningstid

Fundera på när du vill ha blomning i rabatten. Ska det blomma hela säsongen, finns det perioder du är bortrest eller tillfällen som ska vara rabattens höjdpunkt? Tänk även på tiden när blomningen är helt över, växter med vackra fröställningar bidrar till en rabatt som fortsätter göra intryck när säsongen är över.

Skapa en rikare blomning genom att kombinera fleråriga växter med ettåriga som har längre blomningstid.

Färgsätt

Utgå från färgerna i en blomma du valt. Titta på skiftningarna i kronbladen och försök hitta andra blommor med de färgerna så får du en färgmatchad rabatt på ett enkelt sätt.

Var inte rädd för att välja färgstarka blommor, i ett sammanhang i en rabatt upplevs en blomma sällan så djärv som den gör när du betraktar den ensam.

Milda färger är lättast att blanda utan att det skär sig, vill du välja bland de starkare färgerna och känner dig osäker kan du ta hjälp av en färgcirkel. Välj från en begränsad del av cirkeln för att få ett sammanhängande intryck. Addera sedan en kontrastfärg från motsatt del av cirkeln om du vill få lite extra liv i rabatten.

Att kombinera blommor med många olika färger är lättare att lyckas med på växter med små blommor. Stora blommor syns mer och det blir lättare rörigt om för många starka färger kombineras.

En rabatt med mycket bladverk är mer förlåtande om två färger skär sig då det gröna mjukar upp och skapar övergångar. Men tänk på att även färgens blad kan skapa lika mycket effekt som blommornas.

Form

Välj växter med olika former för att skapa liv och kontrast i rabatten. Låt mjuka former kontrastera mot hårda, runda mot raka och små blommor mot stora. Låt även blad och stjälkar stå för att skapa former och kontraster. Om du håller dig till en sammanhängande färgskala går det att kombinera många olika former utan att rabatten känns rörig.

Placering i rabatten

Undvik en rörig rabatt genom att plantera flera plantor av samma sort tillsammans och låt dem gärna återkomma på flera platser. En lugn grundtanke i rabatten med återkommande intryck gör att kontraster blir tydligare och utvalda växter med extra karaktär lättare sticker ut.

En annan fördel med att plantera flera av samma sort tillsammans är att de lättare håller ogräset borta jämfört med enstaka blommor av olika sorter som konkurrerar med varandra istället för ogräset.

Planera inköpet

Hur många plantor du behöver beror förstås på rabattens storlek och valda sorter. Ta reda på hur tätt plantorna bör stå och planera därefter. Om du inte vill att rabatten ska se gles ut efter planteringen kan du sätta plantorna tätare än rekommenderat avstånd. Fördelen är att rabatten därmed har mindre yta för ogräs att etablera sig på men du får istället flytta och dela plantor efterhand som det blir för tätvuxet.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020