Nysådd gräs

Det går bra att så en ny gräsmatta när som helst under växtsäsongen. På våren kan groningen ta längre tid jämfört med hösten för att jordtemperaturen är lägre, och under sommaren på grund av att det är torrt. Vår och höst är vanligast då naturen själv brukar hjälpa till med bevattningen. Dra nytta av det och spara både tid och pengar!

Jämn spridning

Dela upp gräsfröna i två lika stora delar. Så hälften jämnt över hela ytan i en riktning. Börja sedan från motsatt håll och så resten.

Har du möjlighet att välja är hösten den allra bästa tidpunkten att anlägga gräsmatta. Då är jorden varm, luftfuktigheten är högre, mycket dagg och solen är inte lika stark. Risken för att ogräs etablerar sig vid höstsådd är också mindre, eftersom ogräs har starkast tillväxt under våren.

På våren kan groningen ta lite längre tid på grund av att jordtemperaturen är för låg och under sommaren på grund av att det är för torrt.

Tänk på att temperaturen bör vara över 10 grader när du sår gräs.

Det är ett mer prisvärt alternativ att så gräs jämfört med att rulla ut färdig gräsmatta. Oavsett vilket sätt du väljer så är en av de viktigaste faktorerna att göra ett bra förarbete med underlaget.

Hösten är bästa tiden att så gräs

Fuktigare jord och luft
Spar vatten

Varmare jord
Snabbare groning och etablering av gräset

Mindre konkurrans av ogräs
Jämnare etablering av gräset

Så här gör du:

 1. Sprid gräsfröna jämnt över ytan.
 2. Gallervälta så att fröna får bra kontakt med jorden. På mindre ytor kan du klara detta med hjälp av avigsidan på en kratta.
 3. Vattna lite, men ofta för att hålla den nysådda ytan fuktig. (Överbevattning gör att fröna flyter omkring och lätt klumpar ihop sig.)
 4. Fortsätt vattna så att de olika grässorterna hinner börja gro.
 5. Avvakta med klippning tills att gräset är 6 cm högt. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd per gång.
 6. Om ogräset vill ta överhand vid ett tidigt skede kan du klippa ner det så det inte täcker gräset.
 7. Gödsla igen efter ca 6 veckor med gräsmattegödsel.

Ge gräset en bra grund

 • Förbättra lätta sandjordar med 1-6 cm torvmull och styva lerjordar med 4-6 cm sand.
 • Se till att den nya ytan grävts eller frästs ordentligt. Ta bort alla större stenar, rötter och liknande.
 • Jämna till och packa jorden noggrant. En lagom packning av ytan är när man inte sjunker ner mer än max 1 cm när man går på ytan.
 • Arbeta ned gödsel i samband med den slutliga finkrattningen.