Rectangle 3 Created with Sketch.

Jordtest med brister

SVT Plus har låtit utföra ett test av planteringsjord som redovisades i programmet den 18 april.

Jordtest med brister

Weibulls erbjudande bygger på ett komplett jordsortiment med en ambition att erbjuda högkvalitativ jord lämpad för olika ändamål. I sortimentet finns allt från såjord för det minsta fröet till medelhavsjord för olivträdet.

Fel användningsområde

I testresultatet redovisades kapacitet att hålla vatten samt plantornas utveckling. Viktigt för bedömningen var plantans rotutveckling, som i sin tur ska ge en frisk och frodig planta. Vid bedömningen fick Weibulls planteringsjord sämst betyg.

- Vi vet redan att Weibulls planteringsjord inte är lämplig för det användningsområde som den testades för. Weibulls producerar jordar för specifika användningsområden och skillnaden på såjord och planteringsjord är stor. Resultatet förvånar oss därför inte, säger Dag Lindahl, kvalitetsansvarig för jord och gödsel på Weibulls.

Läs varudeklarationen!

Weibulls anger rekommenderat användningsområde som en del av varudeklarationen för sina jordar. För planteringsjorden lyder rekommendationen "För plantering av etablerade växter ute. Ej för sticklingar eller frösådd.".

­- Varudeklarationen finns bland annat på jordsäcken och i produktbeskrivningen på weibulls.com, säger Dag Lindahl.

Skillnaden som gör skillnad

Weibulls producerar såjord lämplig för frösådd och sticklingar. Såjord har fin fraktion för att ge en bra vattenhållande förmåga anpassad för det känsliga fröet. Vidare har jorden en svag gödsling för att inte störa de känsla frörötterna. Detta ger plantan en lugn och bra utveckling. Ledningstalet är 1-2. När frö/sticklingen vuxit till sig rekommenderar vi att man planterar den vidare i blomjord, som har något högre ledningstal och grövre struktur.

Weibulls planteringsjord är producerad och anpassad för etablerade växter utomhus. Inte för frösådd eller sticklingar. Jorden är grövre än såjord främst för att få viktig struktur och god porvolym, som ger god tillgång på syre. Grövre struktur ökar behov av bevattning i jämförelse med såjord. Ledningstalet är klart högre än i såjord.

Länk till programmet

Ledningstal

Ledningstalet är ett mått på hur mycket näringsämnen som finns i jorden totalt sett. Ledningstalet bör ligga mellan 1 och 5, beroende på vilka växter det gäller. Ett lågt ledningstal visar näringsbrist medan ett högt tyder på att jorden gödslats för kraftigt.

Senast uppdaterad: Februari 27, 2020
 
Rectangle 3 Created with Sketch.