Jordförbättring

Jordens skick har stor betydelse för hur du lyckas med sådd och odling. Målet är att åstadkomma en jord som är lucker och därmed också mer lättarbetad.

Typen av jord i din trädgård avgör när insatserna för att förbättra den ska utföras. Har du en tung jord (lerjord) är hösten rätta tidpunkten, medan våren är mer lämplig för lätta jordar (sandjordar).

Lerjord

Den tunga lerjorden består av mycket finkornigt material. Detta innebär att den blir hård och torr vid torra förhållanden och blir vattensjuk och för tät vid blöta förhållanden. Lerjorden har fina egenskaper både när det gäller att behålla fukt och näring, bekymret är i stället strukturen.

Rätt omhändertagen är lerjorden en utmärkt trädgårdsjord. Du förbättrar den bäst genom att på hösten tillföra barkmull och sand. Även torv och gröngödsel kan göra nytta för att få till en mer lättarbetad struktur. Det kan vara lämpligt att på hösten gräva ner jordförbättring med en bredbladig grep. Det mår en lerjord bra av och till våren räcker det sedan att bara kratta ytan slät och jämn.

Sandjord

Den lätta sandjorden består av grova korn av stenmaterial, vilket gör att den har svårt att behålla vatten. Torr och näringsfattig är sandjordens natur. För att förbättra dess struktur kan du med fördel tillföra lera, torv och kompost. Jordförbättring av sandjord är i första hand en vårsyssla, eftersom det ger bättre förutsättningar för att jorden ska behålla de näringsämnen du tillför. Skyddstäckning med till exempel bark minskar risken för uttorkning.

Jordförbättring i 4 steg

  1. Fastställ vilken jordart som finns i din trädgård/kolonilott.
  2. Välj rätt årstid för din förbättringsinsats.
  3. Jordförbättra så djupt som dina grönsaker kommer att växa i jorden - idén är ju att kunna dra upp morötterna och slippa att gräva upp dem.
  4. Lagom är bäst - tillför mellan 10-15 liter naturgödsel och/eller mull per kvadratmeter jord.
  •  
Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020