Jordens pH-värde

De flesta trädgårdsväxter trivs i en jord med ett pH-värde mellan 6 och 7.

Weibulls - Gräsklipp
Weibulls - Jordförbättring

Har jorden ett högt pH-värde över 7 innehåller den förmodligen mycket kalk. Innehåller jorden mycket torv får den ett lågt pH-värde. Jordens surhetsgrad kan påverkas genom tillförsel av kalk eller ogödslad torv. Men det är viktigt att komma ihåg att det är enklare att höja pH-värdet med hjälp av kalk än att göra en basisk jord sur. En lösning på detta kan vara att välja en specialjord som rhododendronjord, som är anpassad för växter som kräver lägre pH-värde.

Det är också viktigt att regelbundet tillföra nytt organiskt material till jorden för att bibehålla ett neutralt pH-värde. Löv, gräsklipp eller kompost är alla bra alternativ för att hålla jorden i balans.

Pioner är en av de växterna som trivs bäst i jord med högt pH-värde. Detta är anledningen till att de ofta växer väl i kalkrika jordar. Men det är viktigt att notera att alla växter har sina egna krav på jordens surhetsgrad, så det är viktigt att veta vad dina växter behöver för att trivas.

Växter som trivs i surjord

Om pH-värdet i jorden stiger ser du det på att bladen på växterna blir ljusare.

Azalea
Blåbär
Gardenia
Kamelia
Lingon
Ljung
Magnolia
Nunneört
Rhododendron
Trollhassel

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020