Rectangle 3 Created with Sketch.

Jordens pH-värde

Jordens kemiska surhetsgrad anges med ett pH-tal och mäts i en skala på 1 till 14 där 7 motsvarar neutral jord.

Jordens pH-värde

De flesta trädgårdsväxter trivs i en jord med ett pH-värde mellan 6 och 7.

Weibulls - Gräsklipp
Weibulls - Jordförbättring

Har jorden ett högt pH-värde över 7 innehåller den förmodligen mycket kalk. Innehåller jorden mycket torv får den ett lågt pH-värde.

Du kan tillföra kalk eller ogödslad torv till din jord om du vill påverka surhetsgraden. Det är dock lättare att med hjälp av kalk höja pH-värdet än det är att göra en basisk jord sur. Då kan lösningen istället vara att välja en specialjord som rhododendronjord.

Tillför regelbundet nytt organsikt material som löv, gräsklipp eller kompost för att hålla ett neutralt pH-värde i jorden.

Pioner trivs i jord med högt pH-värde

Växter som trivs i surjord

Om pH-värdet i jorden stiger ser du det på att bladen på växterna blir ljusare.

Azalea
Blåbär
Gardenia
Kamelia
Lingon
Ljung
Magnolia
Nunneört
Rhododendron
Trollhassel

Rectangle 3 Created with Sketch.