Skyddstäcka

På hösten när temperaturen sjunker och snön börjar falla, är det viktigt att skydda dina känsliga växter från vinterns kyla. Genom att skapa jordkupor och använda täckning kan du säkerställa att dina växter klarar sig igenom vintern och blommar i vår. I den här artikeln ger vi tips på hur du kan skydda dina växter mot vinterns kyla.

Skapa jordkupor för extra skydd

När hösten kommer och temperaturen sjunker är det viktigt att skydda rothalsen och förädlingsstället på dina växter, speciellt rosor och andra känsliga växter. Genom att skapa jordkupor runt stammen kan du skydda rothalsen och förädlingsstället. Ju högre jordkupa desto bättre skydd, men var försiktig med redskapen så att du inte skadar barken.

Du kan göra detta i stora delar av landet i oktober, men i södra delar kan det dröja längre innan det är dags, särskilt om hösten är mild. Se till att täcka hela stammen och skapa en stor nog jordkupa för att säkerställa att rothalsen och förädlingsstället är skyddade.

Använd löv och granris som täckning

En annan metod att skydda dina växter mot vinterns kyla är att använda fallna löv i trädgården som ett värmande täcke i rabatten. Eklöv och boklöv är att föredra då de bryts ned långsamt och gör att täckningen hålls luftig. Detta hjälper till att bibehålla en jämn temperatur runt växterna och skyddar dem mot kylan.

Granris är också populärt att använda som täckning. Det håller löven på plats och gör att snön inte tynger ner täckningen under granriset. Detta skapar en skyddande barriär mot den kalla vintern.

Tänk på att undvika att täcka stammen med löv och granris, eftersom detta kan skapa en fuktig miljö som främjar svampangrepp. Använd bara löv och granris för att täcka marken runt växterna.

Skydda med fiberduk

Om du vill ge dina växter ännu bättre skydd under vintern kan du också använda ett växtskydd. Det finns olika typer av växtskydd på marknaden, men ett vanligt alternativ är att använda en fiberduk eller en frostskyddsfilm som täcker växterna. Dessa material fungerar som en isolerande hinna som hjälper till att hålla värmen kvar runt växterna.

När du använder växtskydd är det viktigt att se till att det inte blir för tätt runt växterna, eftersom detta kan leda till att fukt samlas och orsakar svampangrepp. Se också till att du tar bort skyddet när våren kommer och risken för frost är över.

Tillför näring

Förutom att skydda växterna under vintern kan du också göra andra saker för att hjälpa dem att klara av kylan. Till exempel kan du ge dem extra näring under hösten för att hjälpa dem att stärka sina rötter och övervintra bättre. Du kan också beskära dina växter för att ta bort döda eller skadade grenar och förbättra luftcirkulationen runt dem.

Använd inte torv då den blir blöt, kall och gör mer skada än nytta, dessutom tinar den långsamt på våren så att det tar lång tid för växterna att vakna till liv.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020