Rectangle 3 Created with Sketch.

Mossa

Mossa växer redan vid 4 grader jämfört med gräs som börjar sin tillväxt när temperaturen är runt 10 grader.

Mossa

Det gör att gräsmattan kan se ut att vara full av mossa i början av säsongen. Har du en stark gräsmatta och sköter den kommer gräset klara av att konkurrera ut mossan.

Weibulls Stoppar Mossa dödar mossan och innehåller järnsulfat som även gör gräset grönare. Vattna alltid ut med en stril på vattenkannan. Undvik stenplattor då de kan bli missfärgade av järnsulfatet.

Men om mossan tagit över och gräset är svagt behöver du göra en insats för att gräset ska få den kraft som behövs. För att lyckas behöver du först ta reda på orsaken till att mossan tagit över.

Skugga

Generellt sett trivs mossa bättre än gräs i skugga. Genom att så en grässort för skuggiga lägen på den ytan för bättre konkurrens mot mossan.

Du kan förbättra förutsättningarna genom att gallra buskar och träd och skapa ett bättre ljusinsläpp.

Dålig dränering

Mossa trivs där det är fuktigt. Under våren är de flesta gräsmattor blöta, men om det samlas vatten som blir stående länge på delar av gräsmattan har du dålig dränering. Orsaken kan exempelvis vara en ojämn yta eller att du har en kompakt lerjord i trädgården.

Svackor jämnar du ut genom att skära ut grässvålen runt håligheten. Därefter fyller du upp med matjord och lägger tillbaka grässvålen och vattnar. En lerjord kan du bearbeta genom att dressa med grus utan mull. För att uppnå ett bra resultat behöver du förmodligen dressa flera gånger per år under flera års tid. Vid allvarliga problem med blöta över hela gräsmattan kan det krävas att du behöver anlägga en ny gräsmatta med ett dräneringsrör, diken eller dränerande skikt av sten.

Näringsbrist

För att gräsmattan ska vara konkurrenskraftig i kampen mot mossa behöver du tillföra näring genom att gödsla. Om det var länge sedan du gödslade kan näringsbrist vara problemet som du lätt löser med ett bra gödselprogram.

Lågt pH-värde

Om jorden är kemiskt sur, det vill säga att den har lågt pH-värde, kommer mossan att trivas bättre än gräset. Det kan åtgärdas genom att man kalkar gräsmattan. Tänk dock på att inte kalka i onödan. Lågt pH-värde är knappast den vanligaste orsaken till mossa i gräsmattan, och det även finns vissa mossarter som trivs vid höga pH-värden.

Du kan kalka när som helst under säsongen. Undvik dock att kalka samtidigt som du gödslar. Lämpligast är att kalka under vårvintern innan marken torkat upp.

Stoppa mossan

  • Använd Stoppa Mossa på våren innan gräsets tillväxt kommit igång.
  • Lös upp i vatten och vattna ut. Använd vattenkanna med stril eller tryckspruta för jämn bevattning.
  • Efter en stund börjar mossan att mörkna och förtvina. Om mossangreppet varit omfattande behöver mossan avlägsnas med kratta.
  • Vid behov upprepa behandlingen.
  • Stödså med gräsfrö för en tätare gräsmatta som förhindrar mossan att etablera sig på nytt. 

Prova gärna Weibulls produkter!

Rectangle 3 Created with Sketch.