Att mossa börjar sin tillväxt tidigare än gräs gör att gräsmattan kan se ut att vara full av mossa i början av säsongen. Har du en stark gräsmatta och sköter den kommer gräset klara av att konkurrera ut mossan.

Super Gramino mossa gör gräset motståndskraftigt mot mossa och sluter snabbt fläckar i gräsmattan. Den är enkel att använda sig av när du vill få bort mossa på din gräsmatta. Effekten av att använda dig av Super Gramino är snabbt synbar och redan efter ungefär tre dagar ser du gröneffekt på din gräsmatta. För att lyckas behöver du först ta reda på orsaken till att mossan tagit över.

Skugga

Generellt sett trivs mossa bättre än gräs i skugga. Genom att så en grässort för skuggiga lägen på den ytan för bättre konkurrens mot mossan. Du kan förbättra förutsättningarna genom att gallra buskar och träd och skapa ett bättre ljusinsläpp.

Dålig dränering

Mossa trivs där det är fuktigt. Under våren är de flesta gräsmattor blöta, men om det samlas vatten som blir stående länge på delar av gräsmattan har du dålig dränering. Orsaken kan exempelvis vara en ojämn yta eller att du har en kompakt lerjord i trädgården.
Svackor jämnar du ut genom att skära ut grässvålen runt håligheten. Därefter fyller du upp med matjord och lägger tillbaka grässvålen och vattnar. En lerjord kan du bearbeta genom att dressa med grus utan mull. För att uppnå ett bra resultat behöver du förmodligen dressa flera gånger per år under flera års tid. Vid allvarliga problem med blöta över hela gräsmattan kan det krävas att du behöver anlägga en ny gräsmatta med ett dräneringsrör, diken eller dränerande skikt av sten.

Näringsbrist

För att gräsmattan ska vara konkurrenskraftig i kampen mot mossa behöver du tillföra näring genom att gödsla. Om det var länge sedan du gödslade kan näringsbrist vara problemet som du lätt löser med ett bra gödselprogram.

Lågt pH-värde

Om jorden är kemiskt sur, det vill säga att den har lågt pH-värde, kommer mossan att trivas bättre än gräset. Det kan åtgärdas genom att man kalkar gräsmattan. Tänk dock på att inte kalka i onödan. Lågt pH-värde är knappast den vanligaste orsaken till mossa i gräsmattan, och det även finns vissa mossarter som trivs vid höga pH-värden. Du kan kalka när som helst under säsongen. Undvik dock att kalka samtidigt som du gödslar. Lämpligast är att kalka under vårvintern innan marken torkat upp.

 

 

Substral Super Gramino mossa

  • Använd Super Gramino för att göra gräset motståndskraftigt.
  • Sluter snabbt fläckar i gräsmattan.
  • Synbar gröneffekt efter 3 dagar. 
  • Enkel att använda. 
  • För en tät och frodig gräsmatta.