Rectangle 3 Created with Sketch.

Kompost

Trädgårdens början och slut.

Kompost

I en kompost kan du samla gräsklipp, blast, löv och annat organiskt material från trädgården tillsammans med matavfall. Den biologiska process som sker i komposten kallas för förmultning. Det ger ett material som är rikt på näring och mikroliv och därmed ett mycket bra jordförbättringsmedel.

Weibulls - Kompost

Du kan även tillföra hushållsavfall till komposten, i princip allt du kan äta går att kompostera. Men välj gärna en isolerad kompost för att slippa råttor.

Om du lägger ogräs i din kompost ska du göra det innan ogräset hinner sätta frö då de i svala delar av komposten kan överleva och spridas vidare. Rotogräs dör om komposten blir tillräckligt varm, men för att vara säker på att de inte sprids genom komposten kan du först låta rötterna torka i solen.

Lägg inte eklöv på komposten, de bryts ner långsamt och innehåller stora mängder garvsyra. Gör istället en separat kompost där de får förmultna i flera år i lugn och ro, gärna varvat med gräsklipp och sand.

Förmultningsprocessen

Förmultningsprocessen är naturens sätt att ta hand om avfall. Materialet bryts ned och förvandlas till ett jordförbättringsmedel. Nedbrytningen tar cirka ett år för vanligt trädgårdsavfall. Om du finfördelar materialet blir processen lite snabbare. Själva processen alstrar värme och en kompost blir därför ofta varmare än sin omgivning.

För att skapa de bästa förutsättningarna i en kompost behöver du kol, kväve, syre och vatten. Kol tillförs genom torra växtdelar som kvistar och torra löv. Kväve finns i färskt gräsklipp. Syre får du genom god ventilation och under torra perioder behöver du vattna komposten. För att förmultningsprocessen ska fungera bra är det viktigt att blanda komposten så att det inte blir för tjocka lager av samma material.

Weibulls Jordgubbe - Kompost

Jordgubben tipsar

Är det mycket torrt material i komposten kan du komplettera med färskt matavfall, gräsklipp eller kompostmedel.

Luktar det ruttet är komposten troligtvis för tät med exempelvis för stora mängder gräs. Tillsätt då löv, kvistar och annat torrt material.

Rectangle 3 Created with Sketch.