Kompost

En kompost är en enkel och effektiv lösning för att hantera trädgårds- och matavfall. Genom den biologiska processen förmultning bryts materialet ned och förvandlas till ett rikt på näring och mikroliv jordförbättringsmedel. Du kan samla gräsklipp, blast, löv och annat organiskt material från trädgården tillsammans med matavfall i en kompost och till och med lägga till hushållsavfall. För att undvika problem med råttor, rekommenderas det att välja en isolerad kompost.

Weibulls - Kompost

Optimal blandning i komposten

Men det finns viktiga saker att tänka på för att skapa den bästa komposten. Lägg inte eklöv i komposten eftersom de bryts ner långsamt och innehåller stora mängder garvsyra. Istället bör du skapa en separat kompost för eklöven och låta den förmultna i flera år. För att förmultningsprocessen ska fungera optimalt behöver du en bra blandning av kol, kväve, syre och vatten. Kol tillförs genom torra växtdelar, kväve finns i färskt gräsklipp och syre fås genom god ventilation. Under torra perioder bör du vattna komposten

Förmultningsprocessen

Det är viktigt att bland komposten regelbundet så att det inte blir för tjocka lager av samma material. Förmultningsprocessen tar cirka ett år för vanligt trädgårdsavfall och alstrar värme. Därför blir komposten ofta varmare än sin omgivning. Ogräs ska läggas i komposten innan det hinner sätta frö, eftersom de i svala delar av komposten kan överleva och spridas vidare. För extra säkerhet, låt rötterna torka i solen innan du lägger i komposten.

Kompost - effektiv och enkel lösning

En kompost är en enkel och effektiv lösning för att hantera trädgårds- och matavfall. Genom förmultning förvandlas materialet till ett jordförbättringsmedel. För att skapa den bästa komposten behöver du en bra blandning av kol, kväve, syre och vatten. Undvik att lägga eklöv och ogräs med frön i komposten och bland komposten regelbundet för optimal förmultning.

Författare: Marcus Åberg
Senast uppdaterad: Februari 27, 2020