Vi arbetar i riktning mot vår vision genom att se värdet i det som andra ser som avfall och förädla till nya råvaror och resurser. Jord utgör en central del av vår verksamhet där vi har cirkulära och nya flöden av återvunna råvaror. Vi arbetar också för att så många som möjligt ska få uppleva fördelarna av både små och stora gröna miljöer likväl som att sprida kunskap om hur man med våra produkter kan odla för ett bättre resultat och stötta naturen genom att till exempel främja biologisk mångfald. Grunden för alla delar i vår verksamhet utgörs av ett hållbart företagande.

Två dotterbolag

Econovakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs genom de två dotterbolagen Econova Garden och Econova Recycling. Sedan 20/21 har det nystartade bolaget Closebuy lämnat koncernen. Under verksamhetsåret 21/22 har Econova i stället utökats med med det norska bolaget Grønn Industri. Med nytillskottet tar vi en starkare position på en större del av den skandinaviska trädgårdsmarknaden.

Spännande synergier

Sammantaget verkar Econova inom flertalet branscher och har direktkontakt med både konsumenter, dagligvaruhandeln och stora industriella aktörer. Det skapar en bredd som ger stora möjligheter till spännande synergier. Vi vinnlägger oss om att förstå marknaden och konsumenten för att skapa värde för alla våra partners, kunder och konsumenter. Vi har ett ständigt pågående arbete för att förstå, förutse och möta deras behov och drivkrafter i relation till vårt erbjudande. Arbetet innefattar såväl omvärldsanalys som individuell dialog med våra intressenter.