En sliten gul gräsmatta har ofta ett grunt rotsystem och en tjock rotmassa som gör att syre och vattan har svårt att tränga igenom.

En svagt grön färg är oftast ett tecken på näringsbrist.

Ge gräsmattan en nystart och fortsätt därefter att ta hand om den med ett bra bevattning och ett bra gödselprogram.